DEBATT: - SKAL DU BRØLE I DAG? NORGE KAN IKKE REDDE VERDEN

- La oss snakke litt om CO2, miljøpolitikk og mennesker, eller kanskje du er en av de som skal brøle foran stortinget i dag, skriver Lars Nilsen.

MDGs 5. kandidat i Oslo.

MDGs 5. kandidat i Oslo.

Norges utslipp av CO2 er 53 millioner tonn, de totale globale utslipp er på 35 milliarder tonn. Det vil si at Norges utslipp er på 1,5 promille eller 0,15 prosent av verdens menneskeskapte CO2-utslipp. 50% reduksjon av Norges CO2-utslipp utgjør 0,075 prosent.

2003 var det siste året OECD-landene slapp ut mer enn land utenfor OECD. Siden har utslippene fra OECD-regionen falt med 7,6%, mens utslippene utenfor OECD har økt med 72%, og øker fortsatt. I 2018 sto OECD for 36% av utslippene, mens land utenfor sto for 64% av utslippene. Kina alene står for mer enn 11 milliarder tonn CO2 i året, eller 30 % av globale utslipp, altså verstingen i klassen. Kinas utslipp økte med 2,3% i 2018. Økningen i Kinas utslipp i 2018 var fem ganger så store som Norges totale årlige utslipp. Og dette sett i lys av hvilke tiltak norske politikere setter ut i livet, det være seg bompenger, elbil-incentiver, CO2-avgift, kjøreforbud på søndager, byer stengt for biltrafikk, kjøtt-restriksjoner, utbygging av vindkraft, nedleggelse av olje- og gassindustrien, osv.

Selv om vi alle sluttet å kjør bil i morgen, så ville det ikke engang gi målbare resultater på verdensbasis. - MDGs Lan Marie uttalte på Dagsrevyen at "bompenger vil redde verden". Norge kan IKKE redde verden, men noen tror tydeligvis det. Poenget mitt er at alle disse hals over-hodet tiltakene som alle sammen bærer preg av panikk og desperasjon. Ikke bare slår de bena under mye av det som har gjort Norge til det velstandslandet det er, men samtidig går statlige og kommunale utgifter til himmels. Det vil med andre ord si begynnelsen på slutten for velferdsstaten.

Vi har allerede verdens høyeste matvare-priser, boligmarkedet er tøft, og mange svake grupper sliter allerede fordi de har fått kutt i både inntekter og støtteordninger.
Samtidig som man ser lønninger øke og kjøpekraften likeså for den øvrige delen av befolkningen. Dette betyr at vi i Norge er i ferd med å få en fattigklasse fordi alt skal handle om miljø, og i mindre grad mennesker. Ingen skal fortelle meg at forskjellen mellom fattig og rik vil bli mindre i fremtiden, langt i fra, den vil øke og vi vil få et markant klasseskille hvor en stor gruppe mennesker ikke lenger har muligheten til å delta i samfunnet på samme måte som de som har råd til å kjøpe seg frihet.

For de som er engasjert, så vet man at det finnes tusenvis av mennesker som har gitt uttrykk for dette i sosiale media, kommentarer i aviser, blogger, osv. Og som gir en beskrivelse av hvor dyrt, tungvint og tidkrevende livet har blitt etter at man f.eks har fått parkering byttet ut med sykkelfelt og bomstasjoner har poppet opp på hvert hjørne. Mange av disse menneskene har måtte flytte til andre steder hvor det er mulig å eie en bil, fordi man er avhengig av bil for å få hverdagen til å gå rundt. Og dette gjelder mennesker i alle aldre og samfunnslag.

Hvordan ville du likt å bli tvunget til å enten flytte eller selge bilen din fordi dagens politikk hindrer deg i å eie én på stedet du bor, og kanskje har bodd hele livet? Og det er ikke bare et stort klasseskille som vil bli en konsekvens av dette, men veldig mange vil i tillegg bli isolert i det nye samfunnet.

La meg ta et eksempel, denne hysteriske fjerningen av parkeringsplasser som kommunen bedriver berører veldig mange. Slik som p-plasser ved gamlehjem og andre steder hvor det bor eldre og syke. Familien og venner bor ofte et stykke unna og helgene er tiden hvor man har tid til besøk, søndag er ofte en tradisjonell dag for slikt.

Bil er ofte et foretrukket fremkomstmiddel og spesielt hvis man er flere, men hvis man ikke kan parkere faller den muligheten bort, det samme gjelder hvis det innføres kjøreforbud på søndager. Kollektiv-transport blir i mange tilfeller for tungvint, tidkrevende og mange ganger dyrere enn å kjøre bil. Dette er en av mange grunner til at jeg sterkt misliker denne såkalte krigen mot bilen, og alt den fører med seg av trøbbel og problemer. Poenget mitt er at det er greit å tenke miljø, men det er ikke nødvendig å være så ensporet at man faktisk mister bakkekontakten totalt. Slik som de tydeligvis har gjort i Oslo, hvor alt de er opptatt av er å bli hedret internasjonalt.

Jeg blir regelrett fortvilt over pengebruken og stormannsgalskapen til Raymond & co - miljøpriser er ikke gratis, byrådet betalte 800.000 for sin! I tillegg feirer de seg selv med pomp og prakt for over 100 millioner, så pengene sitter løst i klimasaken. Det er selvfølgelig stas for pampene på rådhuset å kalle seg verdens miljøhovedstad. Hva det i virkeligheten koster og hvilke konsekvenser det innebærer for mange snakker ingen høyt om. Det er forskjell på å barbere seg og kappe av seg hodet!

Det må bli slutt på at norske politikere oppfører seg som trassige drittunger i en godtebutikk, den eneste forskjellen er at de ikke kaster seg på gulvet og skriker når mamma sier nei, men istedet tar de "godteriet" fra de svake gruppene i samfunnet. Hvor er den sunne fornuften og den mellom-menneskelige forståelsen, er det meningen at Norge skal bli et land kun for de unge med god råd og bra helse? Jeg vet hva jeg skal stemme, jeg stemmer på noen som faktisk klarer å ha 2 tanker i hodet samtidig, både mennesker og miljø. Godt valg!