Derfor digger Lan Marie Berg bompenger

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg er en sterk tilhenger av bompenger i Oslo. Hvorfor kan du lese her med hennes egne ord publisert på Facebook.

Herr Nilsen (22).jpg

💚 Mer penger til sykkel og kollektivt. Tidligere gikk store deler av bompengene til motorveiprosjekter. Nå brukes ni av ti bompengekroner i Oslo til å bygge ut sykkelvei og kollektivtransport. Det gjør det enklere for flere å bruke de billigste reisemåtene. Det er noe alle tjener på, særlig de med minst.

💚 Mindre kø. Med færre biler på veien slipper næringslivet og de som skal hente i barnehagen å kaste bort tid i stillestående kø, og kollektivtransporten kommer raskere frem.

💚 Lavere klimagassutslipp. Reduksjonen på én million eksosbiler i bomringen betyr mye lavere klimagassutslipp.

💚 Renere luft. De som rammest hardest av dårlig luft er de med dårligst råd. Sammenlikner man Oslo-kart over områder med høyest barnefattigdom og dårligst luft, er de overlappende. Den dårlige lufta rammer altså de som ikke har råd til å flytte bort fra problemet. I fjor var Oslo-lufta renere enn på ti år, mye fordi flere velger sykkel og kollektivt.

Av Jarle Aabø