Det må 16 transportsykler til for å erstatte en el-varebil

Transportøkonomisk Institutt (TØI) sin evaluering av pakketransport med sykkel er helt drepende. 

I tabellen nedenfor fremgår det hvor håpløst det er å levere pakker med transportsykkel (MDG-traktor) sammenlignet med varebil. 

Mens varebilen i gjennomsnitt leverer 650 kg på en dag, klarer sykkelen bare 41 kg. Det innebærer at det trengs hele 16 MDG-traktorer for å erstatte en varebil. 

- Dette er et interessant tall siden argumentet fra MDG er å redusere trafikken i sentrum. 16 av disse MDG-traktorene vil selvsagt bety mye mer trafikk og arealbruk enn en varebil, skriver en leser som har sendt oss denne saken.

Skjermbilde 2018-09-08 kl. 10.23.47.png
Skjermbilde 2018-09-08 kl. 10.26.33.png
Skjermbilde 2018-09-08 kl. 10.27.09.png
Skjermbilde 2018-09-08 kl. 10.26.58.png