Dette mener NAF om bilfritt byliv

NAF stiller seg positive til et mål om bilfritt byliv.

NAF Oslo og Omegn holdning er at her må man ikke gå for fort frem men prøve ut de ulike konsepter for løsninger som er skissert i de to variantene. 

Byrådet sier selv at dette er en plan som kommer til å forme Oslo sentrum i mange tiår fremover. Vi anbefaler derfor en ned skalering av den varianten 2 som gjennomføres innen 2020 og variant 2 fullt innen 2023. 

Vi har ikke tro på at de to variantene lar seg kombinere. At man bør etterstrebe å ha så få som mulig løsninger som i Torggata (delt plass mellom bil, sykkel og fotgjenger) og bare i periferien og ikke i indre bykjerne.

Det høring ikke sier noe om er hvordan alle målgrupper ikke bare skal komme seg til og fra, men like viktig også hvordan de skal kunne bevege seg innen bilfritt sentrum. 

Her må det etableres midlertidige løsninger for hvordan man kan komme fra Ring 2 eller 3 til den ytre Ring 1 sonen. Vår forslag er, i en overgangsfase, at alle offentlige-/private parkeringsanlegg rundt Ring 1 kunne nås med god brukstid uten urimelige kostnader. 

Likeledes må det tilbys midlertidig miljøvennlig mini busser fra disse garasjer som kjører til angitte destinasjoner innen Ring 1, der dagen kollektivtilbud er for dårlig i dag.

Hilsen
Rolv Bjørn Jernskau
NAF Oslo og Omegn

 

Naf_logo_tekst.jpg