Raymond ansetter 11 nye saksbehandlere - skal stenge ned Oslo

Byrådet har bestemt at prosjekt bilfritt byliv nå skal rustes opp med ytterligere 11 nye saksbehandler. Pengene tar de fra Oslopakke 3, altså bompengene.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 11.46.10.png

Nylig flagget Raymond Johansen og hans byråder hvordan de vil bruke 73 milliarder kroner. De røde skal pøse ut enorme summer for å få gjennomført sitt radikale politiske prosjekt. Blant de mange millionene finnes det også inntekter. Bompenger via Oslopakke tre er tallsatt til 320 millioner kroner som overføres et fond i Bymiljøetaten.

Fra disse 320 sendes 12 millioner kroner videre til Plan- og Bygningsetaten (PBE).
- Midlene skal bl.a. benyttes til å finansiere inntil 11 saksbehandlingstillinger for å sikre god oppfølgning av prioriterte tiltak, heter det i budsjettet.

Etter det vi erfarer handler dette kun om ansatte som stenge ned Oslo for biler, siden PBE fikk overført ansvaret for bilfritt tidligere i år. Det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med de to som jobber med PR og som svarer på henvendelser på vegne av etaten. Vi kommer eventuelt tilbake med mer. Se teksten fra budsjettet i bunn av denne artikkel.

Update I:

Hei! 
Dette har ikke vi kjennskap til. Hvor i budsjettet ser du disse tallene? 
Med vennlig hilsen 
Trude Isaksen
kommunikasjonsdirektør 
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune 

Update II:
Vi blir oppringt av PR-rådgiver Trude Isaksen fra Plan og bygg. Slik gikk det:

- Hva skal pengene brukes til?

- Det skal gå til saksbehandling av Oslo-pakke tre tiltak.

- Hva betyr det konkret?

- Det er tiltak som sykkelveier og kollektiv.

-  Så sykkelveier har intet med bilfritt byliv å gjøre?

-  Nei, det har ingen ingenting med bilfritt byliv å gjøre.

- Er ikke sykkel viktig for bilfritt byliv?

- Du Aabø det har jeg aldri sagt. Sykkel er viktig i bilfritt byliv.

- Du sa det?

- Du Aabø jeg sender deg en mail så vi får det klart og tydelig.

-  Ok. Farvel.

Update III:

Skjermbilde 2018-09-27 kl. 16.48.40.png
DETTE STÅR I BUDSJETTET.

DETTE STÅR I BUDSJETTET.

Av Jarle Aabø. Foto: Sturlason.