Disse skal "pusse opp" Storgata i Oslo


I november startet byggingen av den nye Storgata i Oslo. Prislapp 360 millioner kroner. 
Det er arbeidsfellesskapet JV NRC som består av NRC Rail AS, HAG Anlegg AS og ALTi bygg og anlegg AS som vant anbudet.

5831056.jpg

Anleggsarbeidene skal gjøre ferdig i 2021.

- For et så stort og komplekst prosjekt er vi glade for å ha med store og erfarne aktører. Vi er avhengig av å ha en entreprenør som forstår hva det innebærer å gjennomføre tung anleggsdrift midt i Oslo sentrum, blant beboere, næringsdrivende, fotgjengere og trafikanter. Håndtering av omgivelsene forventes å bli blant de mest komplekse delene av arbeidet, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven til bygg.no.

Av Jarle Aabø