Elvestuen sponser to-dagers seminar i USA med 25 mill

Hele 25 millioner kroner har klimaminister Ola Elvestuen lagt på bordet for å sponse et klimaseminar i San Francisco. Mye handler om krigen mot bilen.

25406940787_96c1bd60de_o.jpg

- Hensikten med møtet er å bidra til at alle deler av samfunnet øker innsatsen mot klimaendringer for å nå målene i Paris-avtalen, er departementets kommentar til den enorme sponsoravtalen. 

RAYMOND JOHANSEN
Om få timer åpner en klimakonferanse i San Francisco på hotell Park 55. Det kan godt hende at det er ti velkjente foredragsholderne som sitter på første rad når teppet går opp for toppmøtet ”Få fart på klimapolitikken” denne uken. Dette kommer vi tilbake til.

Fra før av har vi omtalt byrådsleder Raymond Johansons tilstedeværelse sammen med fire nære medarbeidere, og at han skal delta i flere debatter og holde innlegg på seminaret Clobal Climate Action Summit som det heter på engelsk.

Det viser seg nå at det er ikke bare Oslo kommune som er opptatt av “krigen mot bilen” og det som skal skje på et hotell i San Francisco sentrum. Klimadepartementet fant like godt ut å gi seminar-arrangøren hele 25 millioner kroner i ”festival-støtte” og det sender 11 ansatte over Atlanterhavet til den amerikanske vestkyst.

TOPPLAGET  
Men, tilbake til de ti foredragsholderne som kanskje snart kan få sitte på første rad. De speiler alle kvaliteten på festivalen i San Francisco.

Tidligere visepresident Al Gore (Tar opp mot 8 millioner kroner for et foredrag)

Skuespiller Alec Baldwin 

L’Oréal-direktør Alexandra Palt

Unilever-toppsjef Paul Polman

Grunnlegger av powerhouse.fund Emily Kirsch

Administrerende direktør i United Airlines Oscar Munoz

Sjef for Google Earth Rebecca Moore

Statsminister for Barbados Mia Mottley

Canadas klimaminister Catherine McKenna

Grunnlegger av De Grønne i Tyskland Winfried Kretschmann

Ordfører i Paris Anne Hildalgo

Ordfører i København Frank Jensen

11 PÅ TUR
I tillegg til å være klima-seminarets store sponsor, har departementet altså her hjemme skaffet festivalpass, hotell og fly til 11 egne topp-politikere og sjef-byråkrater. Slik ser den listen ut:

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Astrid Knutsen Hårstad, politisk rådgiver 

Marianne Karlsen, seniorrådgiver klimaforhandlingene 

Ragnhild Valstad, seniorrådgiver kortlevde klimadrivere

Tom Johnsen, seniorrådgiver, transport/grønn skipsfart 

Per F I Pharo, prosjektleder Klima- og skoginitiativet 

Andreas Dahl-Jørgensen, nestleder

Vedis Vik, seniorådgiver

Celine Gaasrud, førstekonsulent

Ragnhild Eikenes, seniorrådgiver Kommunikasjon 

Jo Randen, seniorrådgiver Kommunikasjon 

PR FOR NICFI
Departementet har valgt synlighet for en ekstern merkevare som et av flere elementer det betaler 25 millioner kroner for. På bildet under, ser du øverst til venstre merkevaren NICFI. På klima-seminarets sponsorvegg troner NICFI øverst sammen med mindre sponsorer som Wells Fargo, Kilroy, United Airlines og Bank of America. (Les mer om skandalebanken Wells Fargo lenger ned).

Skjermbilde 2018-09-11 kl. 19.51.27.png

Merkevaren NICFI er eid av klimadepartementet. NICFI er den engelske forkortelsen for Norway’s International Climate and Forest Initìative. På Norsk: Klima- og skoginitiativet.  Dette er i dag en seksjon i klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Det var tidligere tilknyttet UD. 

NICFI er også frontet i det offentlige rom av Norad. Dette er et underbruk av Utenriksdepartementet. Fra Norad side er det ikke bidratt med en eneste krone til klima-seminaret i San Francisco. 

- Etter det vi kan se her har ikke Norad sponset denne konferansen, så anbefaler deg å høre med KLD om denne problemstillingen, skriver avdelingsdirektør Mina Gerhardsen i Norad.

Departementet forklarer sponsoravtalen slik:

Klima- og miljødepartementet gir 25 millioner kroner til gjennomføringen av Global ClimateAction Summit i San Fransisco. Norge er med det en av de største bidragsyterne til møtet.  Hensikten med møtet er å bidra til at alle deler av samfunnet øker innsatsen mot klimaendringer for å nå målene i Paris-avtalen. Når vi ikke disse målene, vil vi heller ikke nå FNs bærekraftsmål. 

Vertskap for møtet er guvernør Jerry Brown og delstaten California.

Bredt internasjonalt samarbeid, både mellom land og bredere i samfunnet, er avgjørende viktig for kampen mot klimaendringene. Global Climate Action Summit er det første globale klimamøtet for ikke-statlige aktører, ordførere, guvernører, investorer, bedriftsledere, miljøorganisasjoner, urfolk og andre sivilsamfunnsorganisasjoner.  Men også noen statsledere og ministere deltar, deriblant klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er vanlig at Norge dekker denne type utgifter til store internasjonale konferanser om klima og utvikling.  Vi har tidligere finansiert urfolksdeltakelse på FN's klimatoppmøter flere år på rad. Dette dreier seg om å sørge for at viktige stemmer – som ikke selv har ressurser til å komme på dagsorden – høres, og at deres sak, som også er en viktig sak for verden, fremmes på en god måte.

Derfor går en andel av bidraget til reisestøtte til deltakere - blant annet urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner - fra utviklingsland der mesteparten av verdens store regnskoger ligger. 

Guvernør Brown har vært en sterk forkjemper for klimahandling, og California-møtet er en svært viktig arena. For Norge har det – som følge av vår klima- og skogsatsing – vært spesielt viktig å sørge for tilstrekkelig fokus på tropisk skog og dens avgjørende rolle i klimakampen. 'Naturlige klimaløsninger', som redusert avskoging, restaurering av skog og påskoging, samt stans i drenering av torvmyrer, kan bidra med opptil tretti prosent av de utslippsreduksjonene verden trenger de neste to tiårene for å unngå farlige temperaturøkninger.  

Dette er i dag lite kjent rundt om i verden.  En andel av Norges støtte går derfor til å øke fokuset på denne delen av klimautfordringen, blant annet gjennom en kommunikasjonskampanje som fremmer tropisk skog som en viktig del av klimaløsningen. 

Håper disse faktaopplysningene er det du var ute etter.

Vennlig hilsen
Snorre Tønseth
Senior kommunikasjonsrådgiver
Klima- og miljødepartementet

WELLS FARGO

Norge sponser klimakonferanse sammen med skandalebank

Som Ja til Bilen i Oslo tidligere har omtalt, deltar byrådsleder Raymond Johansen denne uken på klimakonferansen Global Climate Action Summiti San Fransisco. Han reiser sammen med en stor delegasjon fra Oslo kommune og Miljø- klimadepartementet. Norske myndigheter sponser denne konferansen som kjent med hele 25 millioner kroner gjennom Norway’s International Climate and Forest Initiative.

Som sponsor viser det seg at Norge er i et selsomt selskap. Her finnes forurensende flyselskap og banker med tvilsomt omdømme, deriblant skandalebanken Wells Fargo

Wells Fargo, som er USAs tredje største bank, har de to siste årene vært gjenstand for en enorm skandale. I 2016 ble det avslørt at hele 5 300 medarbeidere i Wells Fargo hadde opprettet kontoer for to millioner kunder uten at kundene visste om det. Deretter ble de intetanende kundene belastet for gebyrer og medarbeiderne sikret seg bonuser. For dette fikk skandalebanken en bot på hele 1,5 milliarder kroner.

Denne skandalen sluttet ikke med det. I etterkant er det avdekket at Wells Fargo har jukset både med boliglån og bilforsikring slik at kundene har lidt store tap samtidig som banken har sikret seg store inntekter og direktørene fete bonuser. https://money.cnn.com/2018/03/15/investing/wells-fargo-ceo-pay-tim-sloan/index.html

I 2017 fikk toppsjefen en lønnsøkning på hele 36% og tjente 150 millioner kroner.

Antallet kunder som er lurt av banken er nå kommet opp i hele 3,5 millioner.  Nye avsløringer er kommet også den seneste uken, slik at skandalen ruller videre med full fart. 

Wells Fargo fremstår som en bank med pill råtten forretningsmoral. Samtidig soler denne skandalebanken seg i glansen som sponsor side om side med den norske staten. Og Raymond Johansen skal nå spise lunsj og middag sammen med disse folkene.

Les alt om skandalene i Wells Fargo her: https://money.cnn.com/2018/09/07/news/companies/wells-fargo-scandal-two-years/index.html

LINKER
Klima-seminarets hjemmeside der hele pakken er presentert: https://www.globalclimateactionsummit.org/sponsors/ 


NORAD: https://norad.no/en/front/thematic-areas/climate-change-and-environment/norways-international-climate-and-forest-initiative-nicfi/

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-environment/climate/climate-and-forest-initiative/kos-innsikt/theteam/id734275/