Fete lønninger for sjefene i Oslo kommune

Å være kommunal etatsjef i Oslo betyr lønn i millionklassen. Blant de etater som sorterer under Byråd for miljø og samferdsel er Bymiljøetatens Gerd Robsahm Kjørven den store lønnsvinneren (bildet).

AAyNWgZ.img.jpg

Mens gjennomsnittslønnen for etatssjefer i norske kommuner var 700.000 kroner i 2015, betaler Oslo kommune sine toppledere gjerne det dobbelte. Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har hentet inn lønnsvilkårene til syv kommunale ledere.

Bymiljøetaten: 1,4 millioner kroner
Vann og avløp: 1,3 millioner kroner
Renovasjon: 1,25 millioner kroner
Fornebubanen: 1,2 millioner kroner 
Brann og redning: 1,2 millioner kroner
Energigjenvinning: 1 million kroner
Klimaetaten: 920.000 kroner

For ledere i Oslo kommune finnes det en egen lønnstabell. I den heter det:

Avtalen gjelder for kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere. I tillegg kan partene avtale at systemet tas i bruk også for andre høyere stillinger i kommunen (dette er gjort for et fåtall stillinger). Det følger av avtalens pkt II, 1 at partene forhandler om eventuell endring av kategorisatser én gang pr. år pr. 1. oktober.

Følgende kategorisatser gjelder med virkning fra 1.10.2018: