Fire helt vesentlige spørsmål til FNB

Slik svarer FNBs 1. kandidat Bjørn Revil:

Herr Nilsen (2).jpg

- Våre lesere spør om hvordan dere skal kunne regnes med, stoles på , siden FNB kun har eksistert noen knappe måneder?

- FNB ble startet i Rogaland i 2014. Lokallaget i Oslo er nystartet, men vi har en liste med folk som har ganske solid erfaring fra ulike sider ved arbeidsliv og samfunnsliv. Flere listekandidater har politisk erfaring fra andre partier også.

- Politikk handler også om rådhus-kompetanse, noe dere ikke har. Hvordan takler dere en slik situasjon frem til valgdagen?

- Frem mot valgdagen vil vi utnytte de relativt begrensete ressursene vi har så godt som mulig. Det er viktig å skape positiv PR rundt partiets politikk og hjertesaker. Jeg håper vi har klart å tydeliggjøre budskapet vårt overfor velgerne og mediene.

- Hvis dere blir store nok kan FNB få politiske lederverv. Hvilke komiteer står øverst på ønskelisten?

- Det ser ut som om vi får flere av våre inn i bystyret og det er hyggelig. Vi ønsker å bruke tillit fra velgerne til å gjennomføre saker og det er det viktigste. Kampen mot bompenger er viktig, men også å gjøre kommunale besltuningsprosesser mere åpne og mer i tråd med det velgerne ønsker. Bymiljø er også viktig. Vi vil helt sikkert kreve komiteledere og nestledere hvis mulig. Hvilke komiteer avhenger litt av hvem og hvor mange som blir valgt inn. Personlig ønsker jeg å jobbe med samferdsel eller skolepolitikk hvis jeg får mulighet til det.

- I teorien kan dere også ende i byrådet. Hvilke poster vil dere be om?

- Vanskelig å si, men byrådsposter er bra fordi det gir innflytelse og mulighet til å drive politikk. Håper på å komme med et utfyllende svar etter valget.