"Forbannet" Raymond Johansen svarer Syklistaksjonen 2019

Byrådslederen Raymond Johansen uttaler til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo at han er forbannet på bilister når han sykler, og rasende på syklister når han kjører bil. Han spør også: - Hva er galt med Syklistenes Landsforening?

Byrådsleder Raymond Johansen er redd for at sykkelutbyggingen i Oslo ikke går fort nok.

Byrådsleder Raymond Johansen er redd for at sykkelutbyggingen i Oslo ikke går fort nok.

Syklistsaksjonen 2019 har sterkt profilert seg om motstander av byrådets voldsomme og omfangsrike sykkelpolitikk. Som kjent vil byrådet at 150.000 av kommunens 670.000 innbygger skal sykle til jobben hver dag hele året.

23. januar rettet talsmann for Syklistaksjonen 2019 en ramsalt kritikk mot byrådet og Raymond Johansen:

- Jeg vil først si at vi nå er i en tid der vi syklister av en eller annen grunn har blitt gisler for politikere fra de fleste partier som blander sykling inn i miljø- og klimadebatten som om vi nærmest er løsningen på verdens problemer. Vel kan det være en viss helseeffekt i å sykle, og det er både trivelig og fint i sommersesongen, men det redder ikke verden på noe vis.

- Vi som sykler ønsker ikke å være noen slags klimagullunger som skal få alt servert på et fat til fortrengsel for bilister, fotgjengere. rullestolbrukere og andre i trafikken. Det skaper et hat mot oss syklister som vi synes er beklagelig. Det verste med det sittende byrådets samferdselspolitikk er den fullstendige overkjøringen av innbyggernes behov og den manglende lydhørheten. Rent konkret gjør det seg utslag i en vanvittig utbygging av sykkelveier som langt overgår det vi syklister trenger og en forfølgelse av bilistene som gjør oss syklister beklemte, uttalte Pål H. Christiansen.

http://jatilbilenioslo.no/nyheter/mt-syklistaksjonen-2019-som-mener-byrdets-sykkelpolitikk-er-helt-p-trynet

Nyhetsavisen kontaktet Johansen for å få hans kommentar til utspillet. I en mail skriver Johansen nå følgende:

- Flott at folk engasjerer seg.

- Vet at Pål H Christiansen har vært styremedlem i den landsomfattende og gamle organisasjonen Syklistenes landsforening sogar som styremedlem. Var det noe galt med den? Mitt inntrykk er at de også er en organisasjon som har lave skuldre og snakker på vegne av veldig mange.

- Jeg er også syklist, bilist og gående som de fleste av oss. Forbannet på bilister når jeg sykler og rasende på syklister når jeg kjører bil. Kampen om arealet er ikke småtteri for sjel og følelseslivet.

- Vi følger i realiteten opp det stortinget har vedtatt nemlig at veksten skal tas med gang, sykkel og kollektivtrafikk. Da må vi tilrettelegge for det, betyr i praksis flere sykkelveier.

- Vi gjennomfører det bystyret har vedtatt hverken mer eller mindre. Det er riktig at vi er ambisiøse og gjennomføringssterke.

- Min bekymring er at det ikke går fort nok. Der er jeg klar overfor mine byråder, skriver byrådslederen.