FRP KREVER NÅ KRAFTIG LUT MOT AP-BYRÅDETS KRIG MOT BILEN

Vekk med beboerparkering. Stopp 53 bomstasjoner. Fjern miljøfart. Rimeligere parkering. Flere parkeringsplasser. Dette er FrPs fem hastetiltak for et bedre byliv.

Herr Nilsen (12).jpg

Denne helgen “feirer” Aina Stenersen et Oslo-parti i motbakke på FrPs landsmøte på Gardermoen. Som kjent jobber Høyre og Ap hardt for å holde bom-saken utenfor valgkampen. Johansen og Solberg vil heller krangle om T-banen, enn og sammen slåss for bom-byen Oslo med 73 avgift-stasjoner. Det foreligger nemlig ingen planer om snorklipping og Kampen Janitsjar 1. juni.

Mye tyder på at uansett hva bompartiene håper på, så blir Oslo-valget “Det store bomvalget”. Og med det nye bompartiet FNB på den politiske scene kommer bombudskapet til å vinne frem sammen med det Stenersen nå uttaler til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo:

Herr Nilsen (13).jpg

- En stadig voksende by er avhengig av et godt veisystem, og bilen har sin helt naturlige plass som en del av dette, og her feiler venstresiden virkelig.

- Byrådet er heller ikke opptatt av  å sikre god asfaltering av veiene, de øker bompengene, fjerner parkeringsplasser, stenger gater, og gjør hverdagen vanskelig for folk flest.

- For å sikre en god trafikksikkerhet styrker vi asfalteringen med totalt 35 millioner kroner, vanlige folk ser hvor dårlige veiene er, selv om byrådsleder Raymond Johansen prøver å skjønnmale alt innen samferdsel.

- Landsmøtet i helgen er en viktig anledning for å løfte disse sakene, og vi skal fortelle resten av landet hvor lite det satses på vei i Oslo, og vi vil at byen vår skal være åpen og tilgengelig for alle, noe som selvsagt også gir muligheter for ferdsel med bil. Det er også helt nødvendig å ha et godt parkeringstilbud også i Oslo sentrum, så vi er veldig klare for å kjempe for et blått Oslo i kommunevalget.

Her er FrPs strakstiltak for Oslo:

  • Endre parkeringsnormen slik at det bygges flere parkeringsplasser

  • Avvikle ordningen med beboerparkering

  • Reversere endringene i parkeringsavgiftene og tidspunktene for innkreving

  • Fjerne miljøfartsgrensen på riksveiene i Oslo

  • Trekke kommunen ut av Oslopakke 3, og stoppe arbeidet med de 53 nye bomstasjonene i Oslo

190408_Toppbilde_LM2019_Siv_Sylvi_Baard_Hans.jpg