Frp bekymret for konkurs-sjokk i Oslo

Fremskrittspartiet i Oslo karakteriserer rekordkonkursene i hovedstaden som meget alvorlig.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo kunne tidligere i dag fortelle at antall konkurser har steget med 40 prosent hitill i år. På landsbasis ni prosent.
Antall konkurser utgjør 801, særlig innenfor detaljhandel. 

- Bilfritt byliv vil etter vårt syn få store negative konsekvenser for byliv, handel og transport. Konsekvensene av byrådets næringsfiendtlige politikk for å gjøre det vanskelig å komme til sentrum ser vi her. Dette er meget alvorlig, sier Camilla Wilhelmsen.