FULLSTENDIG KAOS RUNDT BYRÅDLEDER RAYMOND JOHANSENS BROR

Per Morten Johansen er ikke ansatte i Renovasjonsetaten likevel. I følge etaten er byrådslederens bror ansatt i Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE) på Oslo Rådhus.

Skjermbilde 2019-07-01 kl. 15.50.46.png

- Per Morten startet hos oss i januar 2019. Han er formelt ansatt i Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE), men er beordret til Renovasjonsetaten (REN) i en periode fremover, foreløpig til september 2019, skriver Renovasjonsetaten kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen.

- Hva er hans stillingshjemmel?

- Han er ansatt i NOE, og har ingen hjemmel hos Renovasjonsetaten. Hans tittel hos oss er spesialrådgiver.

- Hvilke arbeidsoppgaver har han utført for Renovasjonsetaten? Hvilke arbeidsoppgaver gjør han nå? Hvilke oppgaver har han resten av året?

- Han har jobbet med ulike utredningsprosjekter og jobber på et overordnet nivå med blant annet risikostyring, kostnadseffektivitet og etatens rolle i byutviklingen. Han har de siste månedene hatt et oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel med utredning av organisering av kommunens arbeid på renovasjonsområdet. 

- Hvor er hans kontor?

- Hans kontorplass varierer  ut fra hva han jobber med.  Han har p.t. kontorplass hos Fornebuetaten.

- Hvor lang ferie har han?

- Han har ferie på lik linje som alle andre ansatte i Oslo Kommune.

 - Har han «firmabil»?

- Ikke som Renovasjonsetaten kjenner til, skriver Kristoffersen.