GULLKANTET: Oslos politikere kan få 2506 kroner per dag til barnevakt og pass av eldre og syke

Alle som har et kommunalt tillitsverv i Oslo kan få dekket opp til 2506 kroner per dag for barnevakter og pass av syke, eldre med videre. Det lukrative frynsegodet gjelder for alle politikere og folkevalgte i landets hovedstad. Bare på rådhuset er 147 personer kvalifisert for gratis barnepass og private omsorgstjenester.

Det kommunale superparet Trædal & Berg ble nylig mamma og pappa. Nå kan de nyte godt av gratis barnevakt. Det sørget blant annet MDGs Shoaib Sultan for .

Det kommunale superparet Trædal & Berg ble nylig mamma og pappa. Nå kan de nyte godt av gratis barnevakt. Det sørget blant annet MDGs Shoaib Sultan for.

Makspris for opphold i kommunale og private barnehager er 2990 kroner i måneden.

Nylig vedtok ordfører Marianne Borgen (SV), varaordfører Kamzy Gunaratnam (A), leder av byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen (A), nestleder for Høyres bystyregruppe Øystein R. Sundelin, Venstres 1. kandidat Hallstein Bjercke , Rødts 1. kandidat Eivor Evenrud, Andreas Halse (A), James Stove Lorentzen (H), Shoaib Sultan (MDG) og Pia Farstad von Hall (H) et nytt “Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune”.

Der står det at “Den som har et kommunalt tillitsverv får dekket legitimerte ekstrautgifter til barnepass, stell og pass av syke, eldre mv. med inntil 2 506 kroner pr. dag”.

Den gullkantede barnevakt-avtalen ble enstemmig vedtatt, og sendes nå videre til bystyret.

Skjermbilde 2019-06-05 kl. 16.48.33.png

I 20 år har daglig leder Per Hugo Breivikås tilbudt barnevakter til Oslo gjennom selskapet barnepasseren.no.

- Vi har 100 medarbeidere som står til rådighet. Å leie en fra oss i for eksempel fem timer koster 1330 kroner, forteller Breivikås.
- Hva synes du om at Oslos folkevalgte får dekket 2506 kroner per dag?
- Satt på spissen og i teorien betyr det at en politiker kan få dekket hele 912.500 kroner i året for barnevakter, sier Breivikås og humrer.

Se Sak 184 Reglementsrevisjon 2019: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=forretningsutvalget%2F2019_06%2F1310495_2_1.pdf

De folkevalgte i Oslo har også sikret seg mot tap av inntekt, også tap som ikke kan legitimeres.

I vedtaket står det:

12. Tap av inntekt

Fører vervet til tap av inntekt, gis det erstatning for legitimert tap på opp til
3 799 kroner pr. dag. Arbeidstakere skal legitimere tap i form av en erklæring fra sin arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende skal legitimere tap ved ligningsattest og egenmelding som sannsynliggjør tapet.

For ulegitimerte tap som er sannsynliggjort gis det erstatning på opptil 2 506 kroner pr. dag.

For møter som varer fire timer eller mindre, inklusive reise, reduseres satsene med en halvpart.

2641138.jpg