Helsedirektør bekymret for støyen fra bilfritt byliv

Direktør Runar Nygard i Helseetaten forlanger at støygrenser fra varelevering og utendørskonserter skrives inn i Ap-byråets plan om bilfritt byliv.

Herr Nilsen (2).jpg

I et brev til Plan og Bygg som håndterer høringsrunden om planen for et bilfritt byliv fremmer Nyggard klare krav til Ap-byrådet. Alt tyder på at Oslo kommune helt har glemt Miljødirektoratets krav om at støy må tas hensyn til når en kommune lager slike områdeplaner.

Nygaard mener planen ikke tar høyde for all den støyen som oppstår nattestid som følge av byrådets planer om flere utendørskonserter og varelevering mens folk sover.

Helseetaten bringer også inn noe helt nytt, nemlig etablering av stille områder i sentrum. Der skal lydnivået ikke overstige 50 DB som tilsvarer støy fra et kjøleskap på et lite kjøkken.

Les mer om hva Oslo kommune glemte da de laget områdeplanen for bilfritt byliv her:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf

Brevet fra Helseetaten kan du lese her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018101491&fileid=8076687

Herr Nilsen (3).jpg