HER ER BYRÅDETS NYE BILFRIE DRONNINGENS GATE

59778777_1061406350729834_7311733169156259840_n.jpg

Slik presenteres nyvinningen som nettopp ble åpnet med en gatefest av byrådet:

Dronningens gate – fra hverdagsgate til opplevelsesgate

Hvordan skape en attraktiv gate?

La oss skru tiden tilbake. Til januar 2018. Som en del av Bilfritt byliv, satte Bymiljøetaten i gang et forprosjekt i gaten som går fra Grev Wedels plass til Storgata. En av oppgavene var å se på hvordan gaten kunne bli mer attraktiv og trekke folk til de tilbudene som fantes der. 

En gate for de gående

Gjennom pilotarbeidet med Dronningens gate ble det fort tydelig at ett av de viktigste tiltakene for å skape god flyt og plass til mennesker, var å smalne inn kjørebanen og utvide fortauene. Gjennom vinteren har det vært omfattende anleggsarbeid i gaten for å gi fotgjengere bedre plass.

Andre gater i sentrum og Kvadraturen har sine klare roller og funksjoner. Karl Johan er selve paradegaten. Prinsens gate er Kvadraturens trikke- og motegate, Tollbugata er bussgaten, og Rådhusgaten er sykkel- og bilgaten.

Hva er så Dronningens gate? Den er det en kan kalle en «hverdagsgate» og har ingen dedikert funksjon i gatehierarkiet. Den har lenge vært stille med relativt mange forretninger, kontorer og institusjoner.

Gatas eget årshjul

Dronningens gate er også viktig i den kommende områdereguleringen for gater og byrom i sentrum. Dette er kommunens langsiktige plan for hvordan sentrum skal formes fremover, og forventes vedtatt tidlig i sommer. I denne planen er Dronningens gate foreslått som en såkalt torggate, med brede fortau for byliv og fotgjengere og en smal sykkelvennlig kjørebane. Litt slik Torggata fremstår i dag.

Oslos neste beste utelivssted?

Blant de mange historiske bygningene i Kvadraturen og Dronningens gate finner du også den gamle krigsskolen. Bygningen har aner helt tilbake fra 1630-årene, men regnes egentlig som «nyere» bygg fra ca. 1760. Dette er det nærmeste Oslo kommer et rokokko-palés slik en kunne se i København på midten av 1700-tallet. Rundt år 1800 ble bygget skjenket til lokale for Krigsskolen. Nå står det tomt.