Ap-byrådet hadde ikke kontroll før vinteren kom i 2018

Et referat fra “Bransjenettverk Vinterdrift” fra 31. oktober 2017 viser tydelig at ikke alt var under kontroll foran kaos-vinteren 2018 . Det var godt kjent at kommunen manglet snødeponier som førte til dumping ved drikkevannskilder.

31698913_10209859313993164_9089682280594538496_n.jpg

I fjor ble det holdt et viktig møte i forkant av snøen som kom etter jul. Fra Oslo kommunes side møtte en seksjonsleder fra Bymiljøetaten som holdt innlegget “Vinterdrift i byer, erfaringer fra Oslo.” Etaten er underlagt samferdselsbyråden i Oslo, og har ansvaret for alle praktiske sider ved ved vedlikehold av veier, sykkelfelt og fortau. Seksjonsleder Joakim Hjertum ble sitert på følgende under møtet i Bærum for et år siden i følge referatet:

“Joakim informerte om vinterdriftsmessige utfordringer i Oslo by. Oslo kommune har 1240 km veg og bruker 55 mill til vinterdrift pr år.

Utfordringer:

1) Mange ulike trafikanter
2) Drift og vedlikehold må utføres om natta
3) Varierende standard og bredder på samme strekning krever forskjellig utstyr.
4) Fysisk høydeforskjell mellom fotgjenger- og sykkelfelt vanskeliggjør snøbrøyting
5) Mye vegutstyr, også private installasjoner og arealer, lite plass til rådighet
6) Manglende snøopplag
7) Behov for bortkjøring av snø, må deponeres på godkjent sted. Har ett land-deponi (Åsland snødeponi) og eget snøsmelteanlegg (snølekteren) på havna
8) Høye standardkrav, krav om bar veg krever kost og salting
9) Vanskelig å holde taktile heller bar ved snøvær, utsatt for skader fra tungt utstyr, mye varmekabler blir dyrt.
10) Syklister ønsker ikke salt, kan gjerne greie seg med jevnt snø/is-dekke. Men dette er ikke lett å få til ved siden av saltet veg og ved vekslende vær rund 0 oC.”

Disse var tilstede på konferansen om vintervedlikehold:

Skjermbilde 2018-10-28 kl. 19.03.19.png