Her er Venstres bilpolitikk for Oslo

Slik vil partiet Venstre utøve sin potensielle makt over bilistene i Oslo. Nye gode og trygge veier kan velgerne se langt etter.

Skjermbilde 2018-09-25 kl. 17.21.24.png

1) Beholde miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift, med fortsatt lav pris for elbiler

2) Etablere minst 1100 nye offentlig tilgjengelig ladeplasser for elbiler per år for å holde tritt med veksten i antall elbiler

3) Innføre en moderat betaling på ladeplasser for å få økt sirkulasjon og økt tilgjengelighet Øke støtten til etablering av ladeplasser i borettslag/sameier

4) Tilrettelegge tomter for etablering av hurtiglading

5) Redusere miljøbelastningen fra veitrafikk i Oslo øst gjennom å realisere Manglerudtunnelen og Fossumdiagonalen, samt å nedskalere Rv. 4 Trondheimsveien

6) Gå mot store nye motorveiutbygginger inn mot Oslo dersom de øker biltrafikken, og kreve høye rushtidsavgifter og prioritering av kollektiv på eventuelle utbygginger

7) Videreføre ordningen med beboerparkering, og ha en pris på parkering i sentrum som står i stil med samfunnskostnaden ved parkeringen

8) Der gateparkering fjernes skal det være for å tilrettelegge for syklister, gående eller kollektivtrafikk, eller for å få økt byliv.

9) Parkeringsplasser skal ikke fjernes uten gode begrunnelser

10) Sikre tilgjengelighet til sentrum og parkering for nødvendig varelevering og håndverkere

Av Jarle Aabø