HVA ER DET EGENTLIG DET NYE PARTIET FNB VIL GJØRE MED OSLO?

Det splitter nye partiet FNB lover mye i sitt første programutkast. Endelig valgprogram foreligger om kort tid.

Egertorget på Karl Johans gate

Egertorget på Karl Johans gate

FNB forteller selv som første posting på sin FB-vegg hvordan samferdselspolitikken i Oslo kan bli fremover hvis FNB får innflytelse på Oslo Rådhus. Mens Høyre og byrådspartiene har heist sykkelflagget til topps, har FNB større oppmerksomhet rettet mot privatbilister og yrkessjåfører. https://www.facebook.com/FNBOslo/

Dette skriver FNB om samferdsel:

- For oss i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er det viktig at vi har et veltilpasset, bærekraftig og kostnadseffektivt tilbud til innbyggerne i Oslo. Vi trenger å prioritere både utbygging av veinettet og kollektivsystemet på en forsvarlig måte.

Partiet lister deretter opp 15 politiske grep for landets hovedstad.

1) Bompengesatsene skal ikke økes fra dagens nivå, men tvert om tas vekk.
2) Dagens bompengeordning bærer preg av å være en skjult beskatning av deler av kommunens borgere. Dette skal ikke fortsette. Minimum 70 % av bompenger skal benyttes direkte til veiprosjekter. 
3) Det skal legges press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene i forbindelse med utbygging og vedlikehold av veier. Dette gjøres ved at bilrelaterte avgifter går til veiprosjekter. 
4) Kollektivtilbudet skal bedres og bygges ut for derved å bidra til reduksjon av biltrafikken.
5) Innbyggere på minste pensjonsnivå og uføretrygdede skal få bruke kommunens kollektivtilbud vederlagsfritt. 
6) I byens utkant skal det prioriteres å tilby gratis parkeringsløsninger med tilhørende kollektivtilbud for å redusere behovet for bilbruk i sentrumsområdene.
7) Parkeringsplasser skal ikke fjernes uten begrunnelse og kun etter ønske fra bydelsutvalgene.
8) Tvungen innføring av beboerparkering i hele kommunen skal opphøre da dette bærer preg av å være skjult beskatning av byens innbyggere. Ved etablering av beboerparkering så skal dette kun skje der det er kapasitet slik at alle beboere får tilgang til parkeringsplass i nærområdet. En kommune kan ikke kreve penger for tjenester som ikke kan leveres slik beboerparkeringen gjennomføres i dag.
9) Sikre tilgjengelighet til sentrum og parkering som nødvendig for varelevering og håndverkere
10) Ivareta funksjonshemmedes behov for tilgang på alle offentlige tjenester og kulturtilbud slik Norge har forpliktet seg til ved signering av de grunnleggende menneskerettigheter.
11) Det skal oppmuntres til utvikling av nye underjordiske parkeringsplasser for å avlaste gateparkering i deler av Oslo tilsvarende planene for et såkalt mobilitetshus på Frogner.
12) Redusere miljøbelastningen fra veitrafikk i Oslo øst gjennom forsering av E6 Oslo Øst.
13) Parkeringsplasser skal ikke fjernes uten gode begrunnelser.
14) Parkeringsplasser ved og adgang til alle offentlig tilgjengelige bygninger skal ivaretas i henhold til gjeldende forskrifter.
15) Det skal oppfordres til bruk av kollektivtrafikk ved at all parkering ved kollektivpunkter som f eks T-banestasjoner skal være kostnadsfri i perioden 06-20.

Det ventes endringer når endelig program foreligger.

FNB er registrert i Partiregisteret som gir mer informasjon: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=914612292

Dette er partiets toppkandidater i Oslo.

Skjermbilde 2019-05-01 kl. 18.04.52.png
52598033_867789963598831_4089959199767789568_n.png