HVOR BLE DET AV BROREN TIL BYRÅDSLEDER RAYMOND JOHANSEN?

Per-Morten-Johansen-Omsorgsbygg.jpg

Per Morten Johansen måtte ga av som toppleder for Omsorgsbygg etter saftige økonomiske og private skandaler. Da byrådsleder-broren forsvant ble det opplyst at han skulle beholde millionlønn og få en ny stilling i Oslo kommune. I hele juni har byrådet latt være å fortelle hvor Per Morten Johansen ble av.

- Fra nyttår vil Johansen etter nærmere avtale få nye oppgaver i Oslo kommune. Nytt arbeidssted vil bli avklart innen 1. januar 2019, skrev Omsorgsbygg i en pressemelding som ble sendt ut 5. november 2018.

Kommunerevisjonen igangsatte samme år undersøkelser rundt byrådslederens bror etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten de har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Kommunerevisjonen konkluderte i september 2018 med at Per Morten Johansens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst.

Johansen hadde som direktør for omsorgsbygg en årslønn på 1.461.750 kroner. Ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hadde til sammenligning 1.365.016 kroner i årslønn hver. Dagbladet kunne fortelle at når denne direktørlønnen ble stoppet 1. april i år skulle Morten Johansen gå ned til 1.169.400 kroner i årslønn.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har sendt flere mailer til byråd for finans Robert Steen for å finne ut av hvor Johansen har gjort av seg med sin millionlønn. Mailene er ikke besvart.