HØYRE BRYTER VALGLØFTE: FRIDTJOF NANSENS PLASS FORBLIR STENGT

I fjor lovte Høyres Eirik Lae Solberg dyrt og hellig at hvis han ble byrådsleder skulle Fridtjof Nansens plass umiddelbart åpnes for biler og parkeringsplassene skulle komme tilbake. Nå bryter han sitt løfte uten å rødme.

Herr+Nilsen++16.jpg

Les hva Oslo Høyre lovte Oslos velgere 15. september 2018 i denne artikkelen:
- Vi vil åpne Fridtjof Nansens plass igjen og vi vil gjenåpne parkeringsplasser innenfor Ring 1! http://jatilbilenioslo.no/nyheter/hyre-vil-gjenpne-fridtjof-nansens-plass-men-hva-mer?

Herr+Nilsen++10.jpg

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo fikk en mistanke om at Høyre faktisk er villig til å gå så langt at partiet bryter et så sentralt valgløfte, allerede før valget. Derfor stilte vi dette spørsmålet til Oslo Høyre:

- Hvis vi ikke har lest feil har Høyre to ganger stemt mot å gjenåpne Fridtjof Nansens plass. Senest 19. juni. Hva har skjedd etter at gruppeleder og 1. kandidat Solberg i fjor uttalte at plassen skal gjenåpnes? Skal dere gjøre det etter valget?

Det er Høyres pressesjef Rune Dahl som slipper den store valgbomben 2019:

- I forbindelse med diskusjoner vi hadde før Høyres program for de neste fire årene ble vedtatt på årsmøtet i januar kom vi til at det viktigste ikke er at trafikken går over Fridtjof Nansens plass, men at det skal være mulig å kjøre bil gjennom sentrum.

- For at bilister skal slippe å kjøre lange omveier om Ring 1 eller E18 når de skal gjennom sentrum mener vi det er mer hensiktsmessig å åpne Stortingsgata og Tollbugata for gjennomkjøring enn å lose biltrafikken over Fridtjof Nansens plass som uansett ikke er planlagt som en gjennomfartsåre.

- Høyre ønsker å reetablere parkeringsplasser som ikke går ut over fremkommeligheten til fotgjengere, syklende eller kollektivreisende i sentrum, det vil si de aller fleste parkeringsplassene som byrådet har fjernet, men det fikk vi ikke flertall for i forrige bystyremøte.

- Vi foreslo også at kommunen skal se på muligheten til å øke kapasiteten i parkeringsanleggene i sentrum, men heller ikke det forslaget fikk flertall, skriver Dahl i en mail til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

Eirik Lae Solberg vil nå ha Fridtjof Nansens plass akkurat som byrådet “har skapt” det.

Eirik Lae Solberg vil nå ha Fridtjof Nansens plass akkurat som byrådet “har skapt” det.