JOHANSEN OG BERG ELSKER JAGUAR: Blir kjørt av privatsjåfør 66 km i snitt per arbeidsdag

Raymond Johansen og Lan Marie Berg er storforbruker av luksusbil med privatsjåfør. Etter at de to doningene rullet inn i Rådhusgarasjen har byrådslederen og miljøbyråden sittet i baksetene 66 og 60 km i snitt per arbeidsdag.

snø vei (5).jpg

5. februar undertegnet rådhusforvalter Marit Jansen to leasingkontrakter med Motorpool Handel AS. Den ene luksusdoningen heter “Jaguar I-PACE AWD Auto First Edition 400 hk”. Listeprisen er i leasingkontrakten oppgitt til å være 760.686 kroner.

Den andre Jaguaren har typebetegnelsen “I-PACE AWD Auto HSE 400 hk”. Der er listeprisen 733.993 kroner. Begge bilene er levert i fargen “santorini black”.

snø vei (6).jpg

Oslo kommune vil ikke oppgi hvilken av de to modellene de to politikerne nyter gratis med privatsjåfør seks eller 6,6 mil per arbeidsdag i snitt. Skal vi tippe er det naturlig å tro at Ap-Raymond bruker den dyreste?

Nettavisen har tidligere regnet ut at det koster 2,4 millioner kroner i året å drifte de to baksetene til Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Berg (MDG).

Slik ser kjøreforbruket ut på de to Jaguarene fra kontraktsinngåelsen 5. februar og frem til 13. juni 2019:

Jaguar 1: 5785 km 

Jaguar 2: 5233 km 

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har spurt om flere detaljer rundt gratisbruken av luksusbiler med privatsjåfører, men der er kommunen svært avvisende. Slik forklarer rådhusforvalter Marit Jansen hemmeligholdet i en mail:

“Kilometerstand loggføres for den totale kjøringen. Det registreres dermed ikke hvor langt hvert kjøreoppdrag er. Det vil derfor ikke være mulig å gi opplysninger om antall kjørte kilometer for den enkelte byråd. Det føres derimot oversikt over antall oppdrag, for hvem, hvor og når disse utføres. 
Det gis likevel ikke detaljerte opplysninger om tidsangivelse og adresser ut fra offentleglova §24 tredje ledd, da disse opplysningene vil kunne avdekke sikkerhetsrelatert informasjon om kjøremønster og andre sikkerhetsrutiner.”

Arbeiderpartiet har som kjent drevet en rå krig mot privatbilen siden partiet tok over byrådsmakten i Oslo høsten 2015. Vinner Raymond Johansen høstens valg går det klart frem av partiprogrammet at krigen mot bilistene bare fortsetter. For Ap handler fremtiden om bysykler, kollektivtrafikk og delebiler, i følge programmet.

https://oslo.arbeiderpartiet.no/politikken/valgprogram-2019-2023/

MDG er også kjent for å ville utrydde privatbilen i Oslo. Her noen utdrag fra MDG partiprogram:

1) Befolkningens trafikksikkerhet, helse- og livskvalitet og planetens bærekraft må veie tyngre enn bilisters frihet.

2) For å muliggjøre at enda flere som er dårlige til beins eller begrenset mobilitet kan reise til sentrum uten privatbil, vil vi teste ut elektriske shuttlebusser mellom parkeringshusene og de mest populære attraksjonene i sentrum.

3) Privatbilen må i større grad vike plass til  menneskene, så det blir bedre plass til å gå, sykle og oppholde seg trygt i byen.

https://oslo.mdg.no/wp/files/2018/12/Oslo-MDGs-program-2019-23-ANDREUTKAST-2.pdf