Juristenes Hus AS "slakter" bilfritt byliv

IMG_2673 kopi.jpg

- Formålene og tiltakene som foreslås i Kristian August gate og Universitetsgata er fleksible, men de er ikke egnet til å gjennomføre målsettingene og planene vil skape unødvendig uforutsigbarhet og betydelige ulemper for de næringsdrivende i området.

- Planforslaget tar for lite hensyn til de næringsdrivende i området. De næringsdrivendes aktivitet er nødvendig for å skape et pulserende byliv. Forslaget til områderegulering reduserer mulighetene for lasting og lossing av varer, og fjerner langt på vei alle muligheter for at håndverkere kan parkere i området.

Les alt her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018099332&fileid=8069961

37541918_10210307317352968_2727354024515862528_n.jpg