Kan bli forbudt å krysse Ring 2 med privatbil

Stadig flere politikere i Oslo snakker nå om å stenge bilistene ute fra sentrum ved Ring 2. Den snaue 10 km lange riksvei 161 går fra Skøyen, via Majorstuen, Fagerborg, Ullevål, Torshov, Carl Berner, Sofienberg for så å ende i Gamle Oslo.

IMG_4328.jpg

Mens Senterpartiet for lengst har programfestet bilforbudet innenfor Ring 2, så har Rødt samme holdning til bilistene. I partiprogrammet står det at “Oslo sentrum må bli helt personbilfritt, i første omgang innenfor Ring 1”.

Arbeiderpartiet har lenge vært helt tydelige på at partiet ønsker å utvide forbud for privatbiler. Dette sa byrådsleder Raymond Johansen på Oslo Arbeiderparti representantskapsmøte med 280 tilhørere da temaet var “Bilfritt byliv”:

- Utviklingen av et bilfritt byliv bør skje innenfra og ut. Det er naturlig å starte med sentrum der det allerede finnes en del bilfrie gater og områder, og etter hvert utvide til områdene utenfor bykjernen. 

SV har denne formuleringen om bilforbud-ringer i partiprogrammet: “Kommunen må fortsette arbeidet med bilfritt byliv i sentrum, og dessuten legge til rette for flere bilfrie områder i hele byen.”

MDG vil neppe motsette seg utvidet bilforbud.

Fortsatt skal HC-kort bilistene, taxi, varelevering og tjenestebilene på rådhuset kunne krysse Ring 2.

Siste meningsmåling viser at Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder, men ikke uten Rødt, SV og MDG. De rødgrønne ville fått 31 bystyrerepresentanter, mens blå side ville fått 28.

Ring 2 heter også riksvei  161  og er markert blått på kartet.

Ring 2 heter også riksvei 161 og er markert blått på kartet.

Ring 2 heter også riksvei  161  og er markert blått på kartet.

Ring 2 heter også riksvei 161 og er markert blått på kartet.

Ring 2 heter også riksvei  161  og er markert blått på kartet.

Ring 2 heter også riksvei 161 og er markert blått på kartet.