KAN KOSTE 33 MILLIARDER: Ap-byrådet vil at 150.000 skal sykle til jobb hver dag

Hva betyr byrådets mål om en sykkelandel for jobbreiser på 30 prosent for landets hovedstad? Vi har sett nærmere på hva det vil koste å bygge sykkelparkerings-anleggene byrådet krever.

En scene fra byrådets sykkelhotell på Oslo S. Dette tilfredsstiller alle krav og koster 100.000 kroner å leie per måned. Eller 4000 kroner per kvadratmeter, noe som er like dyrt som de mest eksklusive kontorlokalene i Oslo.

En scene fra byrådets sykkelhotell på Oslo S. Dette tilfredsstiller alle krav og koster 100.000 kroner å leie per måned. Eller 4000 kroner per kvadratmeter, noe som er like dyrt som de mest eksklusive kontorlokalene i Oslo.

Både Storting, regjering og byråd har svært ambisiøse mål for å gjøre Oslo og Norge til et sykkelland som Nederland og Danmark. I Nasjonal Transportplan har Stortinget vedtatt at 20 prosent skal sykle til jobb i byene, mens byrådet har jekket dette tallet opp til 30 prosent. Men hva er 30 prosent?

I Oslo er det omlag en halv million arbeidsplasser, og dermed blir 30 prosent målt i antall syklister i snitt 150.000. Hver dag, året rundt.

I forbindelse med parkering for disse 150.000 syklene på arbeidsplassene har byrådet utviklet strenge krav. Disse er nedfelt i den kommende “Parkeringsnormen for Oslo”. Den er ikke endelig vedtatt, men den er gjeldene politikk for byens etater.

Parkerings-fasilitetene kan nemlig ikke være et godt gammaldags sykkelstativ, nei her skal det bygges supermoderene tyverisikre anlegg som kommer til å koste enorme beløp.

Utendørsparkering på Oslo S tilfredsstiller ingen krav.

Utendørsparkering på Oslo S tilfredsstiller ingen krav.

Bedriftene pålegges av kommunen å stille til rådighet for selve sykkelparkeringen 200.000 kvadratmeter. Dette tilsvarer 27 fotballbaner som på Ullevål. Parkeringsanleggene skal være låsbare og halvparten av arealet skal være under tak, og det skal være plass til et eget sykkelverksted.

Hvis man legger til grunn at en kvadratmeter koster 25.000 kroner å bygge, blir totalregningen fem milliarder kroner.

Neste steile krav fra Oslo kommune er at det ved parkeringsanlegget skal ligge garderobe med låsbare skap og dusj. Vi anslår at en storstilt utbygging av “dusj & skap” til 150.000 syklister kommer til å koste 15 milliarder kroner, hvis alt må bygges nytt.

Fra før av har flertallet på rådhuset forlengst skjønt at det må etableres et sykkelveinett til de 150.000 daglige syklistene, og derfor er det avsatt ca 13 milliarder kroner til dette formålet.

Oppsummert: Skal 150.000 i snitt sykle til jobb i Oslo hver dag krever det investeringer på 33 milliarder kroner i infrastruktur. Eller 220.000 kroner per syklist.

En fersk undersøkelse blant de ansatte i Oslo kommune, viser at 1500 av 50.000 ansatte brukte sykkel på “sin siste jobbreise”.

Les mer om klimareising blant Oslos kommuneansatte her:

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47869