KOLLEKTIV-SYKLISTEN SÅ VIDT FRIKJENT. Nå raser jusprofessor mot dommeren

I ettermiddag sprakk nyheten om at syklisten politiet bøtela for sommel i kollektivfeltene ble frikjent av de to meddommerne i Oslo Tingrett. Nå raser Olav Torvund mot dommer og dom.

Skjermdump Syklistenes Landsforening som var først ute med frifinnelses-nyheten.

Skjermdump Syklistenes Landsforening som var først ute med frifinnelses-nyheten.

Professor Olav Torvund skriver i sine sosiale medier at han nå har lest dommen og lover å komme tilbake med mer når han får tid.

- Svakt både faktisk og rettslig av fagdommer Nini Ring, utbasunerer Torvund som har blitt kjendis for et noe spesielt engasjement for sykkelen sin.

52716935_491182644743694_8579349988696391680_n.jpg

Syklistenes Landsforening som betaler regningene for syklisten rettsprosesser omtaler dette som er seier for alle som sykler. Og den landskjente syklist reagerer slik:

– Jeg er glad og lettet over at jeg ble forstått av retten, sier Ivar Grøneng, som altså er frikjent i straffesaken politiet anla mot ham fordi han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo, sier han til foreningen på FB. 

– I mangel av trygg og effektiv sykkelinfrastruktur i norske byer og tettsteder må man mange steder dele veien med andre trafikanter. Ved domfellelse kunne saken ha skapt en uheldig presedens og en større grad av utrygghet om hvor man kan sykle, sier generalsekretær Morgan Andersson.

I dommen framgår det at flertallet, bestående av to meddommere, mener Grøneng ikke skapte en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt ved å sykle i kollektivfeltet. De framholder at «dersom politiet ville hindre trafikk fra syklister i dette området, kunne de ha skiltet strekningen som forbudt for ferdsel fra syklister».