LAN BERG SNUR OM HC-PARKERING

15. juni publiserte vi en nyhetsartikkel som også inneholdt et spørsmål til Lan Berg. La oss ta nyhetssaken først og så kan du lese Bergs svar til slutt.

TIL BYRÅD LAN BERG:

240 skritt på krykker med knuste hofter

Samferdselsbyråd Lan Berg peker på en stykk HC-plass i Hieronymus Heyerdahls gate som løsningen på den flengende kritikken mot byrådet om at det stenger de funksjonshemmede ute fra Oslo Rådhus.

Ja til bilen i Oslo har vært på befaring, og gått den samme strekningen som Berg mener funksjonshemmede med HC-kort skal gå for å besøke rådhuset.

For å i det hele tatt å få et HC-kort må vedkommende ikke kunne gå i det hele tatt (rullestol), eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde (krykker). "Noe lengde" er trolig rundt 100 meter.

Avstanden fra HC-parkeringen i Hieronymus Heyerdahls gate og til rådhus-døren er 160 meter. Da sier det seg selv at Bergs HC-løsning er helt ubrukelig. Dessuten å gå 240 skritt på krykker med sterke kroniske smerter, burde være unødvendig?

Samtidig har byrådet sørget for 24 parkeringsplasser for håndverkerne de bruker. Bak sikkerhets-"gjerdet" og i rådhusgarasjen.

Da HC-parkering og rådhus var oppe til debatt i Oslo bystyre sist onsdag dro Lan Berg sin egen funksjonshemmedes far inn i sitt forsvar av egen HC-politikk. Et sympati-kort.

- Jeg tror det er flere i denne salen som er personlig berørt at dette spørsmålet, ikke minst jeg selv som har vokst opp med en person som sitter i rullestol.

Og hun fortsatte overfor Nettavisen:

- Det er viktig for meg å ha en løpende dialog med Handikapforbundet om områder der vi kan bli bedre.

Den dialogen er trolig på det laveste lavmål siden Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund har uttalt:

- Vi er forbauset og forbannet.

I lokalavisen Vårt Oslo svarer nå byråd Berg:

- Et lite fleksibelt skiltregelverk gjorde at det ikke var mulig å opprettholde HC-parkeringsplassene inne på Fridtjof Nansens plass når plassen ble bilfri. Dette har vi nå funnet en løsning på, og det vil etableres nye HC-parkeringsplasser enda nærmere hovedinngangen til rådhuset.

18556036_10159173223490725_2772295337093532334_n.jpg