Lan Berg vil hindre folk i å reise ut av bydel ved å gjøre den bilfri

Den svært omdiskuterte samferdelsesbyråden Lan Berg vil fjerne biler på Grønland i bydel Gamle Oslo. - Hvis ikke, risikerer man at folk søker ut av bydelen når de skal gå tur, handle eller gå på kafe, sier Berg i et oppsiktsvekkende intervju.

18768385_809832509181838_4013506884531702421_o.jpg

Det er Dagsavisen som i fjor fikk 35,1 millioner kroner i pressestøtte som forteller at MDG nå vil utvide bilfritt sentrum til å inkludere Grønland. Dagsavisen har i artikler og kommentarer i lang tid vist tydelig at den støtter tungt de rød-grønnes krig mot bilen.

Lan Berg bygger sin politikk på at Oslos befolkning skal leve, jobbe og bo slik at alt en person trenger ikke har lenger avstand enn 10 minutter på sykkel. Ap-byrådets politiske strategi om å la folk bo i blokker rundt t-banestasjonene i Oslo er også en del av “det nye røde Oslo”.

I intervjuet er Oslos mest radikale samferdselsbyråd sitert på følgende:

- Grønland er et av de tettest befolkede områdene i byen, og har mange skoler som plages med for høy biltrafikk og utrygge skoleveier. Derfor er det viktig at vi prioriterer plass i gatene til fotgjengere og syklister. Når stadig flere mennesker flytter til bydelen, er det bare naturlig at det legges bedre til rette for gående og syklister. Hvis ikke, risikerer man at folk søker ut av bydelen når de skal gå tur, handle eller gå på kafe. For å sikre at Grønland forblir et sted folk reiser til – og ikke fra, må vi tørre å utvikle området i takt med befolkningsutviklingen.

–   Det er mye folk og for mye biltrafikk her. Det er for mange som kjemper om for lite plass, og bilen tar uforholdsmessig mye plass. Vi vil prioritere de som skaper mest liv, altså gående og syklister. Man kan jo bare se hva som skjer i sentrum nå. Antall fotgjengere i sentrum har økt med 10 prosent på kun ett år. Det viser at det nytter å gjøre det mer attraktivt for fotgjengere og syklister.

Det er MDGs lokallag i bydel Gamle Oslo som er arkitekten bak den radikale forslaget. Medlem i bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo og bystyrekandidat for MDG, Viktor Gjengaar (MDG) sier:

– Vi i MDG i Bydel Gamle Oslo tok et initiativ ovenfor bydelsutvalget om at vi ønsket en trafikkanalyse. Her er vi mange mennesker og begrenset med arealer å bevege seg. Nå skal fagfolkene vurdere hva som er realistisk og hvilke konsekvenser det vil få for nærområdet.Vi ser for oss hele gata fra Brugata til Åkebergveien som østkantens inngangsport og paradegate, bilfri med yrende byliv, sier han.

Et enstemmig bydelsutvalg i Gamle Oslo har etter forslag fra De Grønne gått inn for en utredning av trafikkforholdene på Grønland. Forslaget er inspirert av en liknende utredning for Grünerløkka, og ta læring fra Torggata. Byrådet bevilger nå penger til å gjennomføre en slik utredning i 2019.