Byrådet nekter å svare på sykkeltall: - Hvor mange sykler egentlig om vinteren? spør FrP.

Aina-Stenersen-bedre-kvalitet-DSC09955-726x400.jpg

FrPs Aina Stenersen reager på at byråd Lan Marie Berg ikke vil legge frem konkrete tall for hennes påstand om sterk vekst i antall vintersyklister. - Berg skryter av høye prosenter, men hva de faktiske tallene er nekter hun å svare på, sier Stenersen.

Byrådets bruk av tall har gjentatte ganger skapt stor mistillit i velgermassen i Oslo. Nå er en ny skandale under oppseiling, en skandale som startet i Dagsavisen 14, mars. I en artikkel signert Tor Sandberg med tittelen «Sterk økning i vintersykling» ble byrådets sykkelstrategi nærmest geniforklart.
Dagsavisen hadde nemlig fått eksklusiv tilgang til nye sykkeltall utarbeidet av Bymiljøetaten som viste at vintersykkeltrafikken hadde økt med hele 28 prosent.

Men hva er 28 prosent? Hvor mange sykler dreier dette seg om? Dette unnlot Dagsavisen å fortelle sine lesere om, fordi Dagsavisen ikke hadde tilgang til svaret.

https://www.dagsavisen.no/oslo/sterk-okning-i-vintersyklingen-1.1292985

Aina Steneren bestemte seg raskt for å finne ut hvor mange syklister det er som utgjør 28 prosent, men hun møtte stengte dører overalt. Selv ikke Bymiljøetaten som var opphavet til opplysningene som ble slått stort og positivt opp i Dagsavisen, var villig til å opplyse faktiske tall til bystyrerepresentanten.

- At Bymiljøetaten skjuler slike tall for folkevalgte er alvorlig. Skal vi utvikle en politikk basert på fakta, da må fakta på bordet, sier Stenersen som til slutt valgte å formalisere saken ved å stille skriftlig spørsmål til samferdselsbyråd Lan Marie Berg som er øverste sjef for Bymiljøetaten. 

- Svaret var særdeles nedslående, fordi heller ikke byråden vil svare på hvor stor den påståtte økningen i antall vintersyklister utgjør i faktiske tall, sier Stenersen. Hun synes også det er underlig at mens Dagsavisen/Bymiljøetaten opererer med en sykkelvekst på 28 prosent, har Berg i sitt svar nå dratt dette tallet ned til 19 prosent.

Det er ikke første gang byråden går tungt ut med prosenter for å skryte av egen suksess. Da Berg skulle presentere sykkelveksten fra 2015 til 2016 skrøt hun av at den var på formidable 38 prosent. Da vi i desember 2017 spurte byrådssekretær for miljø og samferdsel (MDG) Kari-Anne Isaksen om å få innsyn i de faktiske tallen opplyste hun at antall vintersyklister hadde økt med 30.204 talte sykler. Fra 79.247 registrerte passeringer vinteren 2014/2015 til 109.488 registrerte passeringen vinteren 2015/2016.

Tallene Isaksen presenterte betyr at Bergs skryt om 38 prosent innebar at det i snitt per dag ble registrert 336 flere sykler. Disse tallene er det heftet stor usikkerhet til, fordi det telles ikke unike syklister og ei heller blir Foodora-syklistene luket ut.

- Det kan synes som om at byråd Lan Marie Berg er blitt ekspert på å bruke det jeg vil kalle for "selvskryt prosenter". At byråden nå ikke vil opplyse bystyret om hvor mange syklister det er som skjuler seg bak de 28 eller 19 prosentene hun skryter av er en sak vi er nødt til å forfølge. Jeg forventer at byråden legger frem alt tallmateriale som Bymiljøetaten og byråden bygger sitt skryt på, slik at vi kan finne ut hva disse prosentene egentlig handler om, avslutter Stenersen.