Lan Marie Berg viser ingen nåde. Bøtelegger over en lav sko

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg viser ingen barmhjertighet, godhet eller medlidenhet overfor folk som er på flyttefot. Står flyttebilen “feilparkert” skal den bøtelegges, uansett. Eneste måten å slippe unna på er at den som skal flytte søker og tar alle kostnadene ved å skilte om gata, i følge Bergs bymiljøetat.

Pressebilde fra Flickr.com MDG

Pressebilde fra Flickr.com MDG


Å skilte om gata koster 6960 kroner, ifølge skiltselskapet Trafikk-Jentene.

Det er i en mail fra Taran i Bymiljøetaten at Bergs nådeløse parkeringspolitikk brettes ut overfor Oslo-beboer Aina. Vi gjengir den i sin helhet under bildet.

"Hei Aina

Ja, hvis man har en flyttebil som man feilparkerer får denne gebyr på lik linje med alle andre som feilparkerer. Hvis det er skiltet med p-forbudt tillates det kortets mulig stans for av- og pålessing, eller av- og påstigning. Det er altså lov å stanse for å lesse av eller på gjenstander, som har en viss vekt og/eller et visst omfang.

Stansen må være kortest mulig. Straks lessingen er ferdig må kjøretøyet flyttes.

Hvis man forlater bilen vil den kunne få gebyr da den for kan fremstå som parkert. Vi anbefaler derfor at man har en person som kan passe på bilen til enhver tid og som kan forklare situasjonen ved en eventuell kontroll.

Hvis man skal garantere en parkeringsplass rett utenfor der man bor må man eventuelt skilte om i gata. For omskilting i forbindelse med flytting må man selv kontakte en privat entreprenør som tilbyr utsett av midlertidig skilt og sperring. Disse skiltentreprenørene håndterer alt i forbindelse med søknader, og tegner skiltvedtak som de så sender til Bymiljøetaten for behandling.

Jeg ønsker deg en fin dag! Hilsen Taran"