Lastesykler femdobler trafikken i Oslo sentrum

Skjermbilde 2018-09-10 kl. 18.49.00.png

Nyhetsavisen Ja til Bilen i Oslo har gått gjennom erfaringene ved bruk av lastesykler. Lastesykler er som kjent viktig i AP-byrådets strategi for å redusere sentrumstrafikken.

Dessverre viser det seg at bruk av lastesykler tvert imot gir kraftig økning i sentrumstrafikken. Dette er dokumentert i et prøveprosjekt i London som er gjengitt i rapporten fra Transport Økonomisk Institutt (TØI) der DHLs lastesykkelprosjekt i Oslo evalueres.

Faktisk viste det seg at det ble bortimot femdobling av trafikken i sentrum, altså der byrådet vil ha trafikken bort. Skal lastesykles brukes i varetransporten, blir altså resultatet at sentrum vil bli stappfullt av det som på folkemunne omtales som MDG-traktorer som fritt kan dundre frem i gågater og på fortau. 

For bymiljøet og folks sikkerhet kan dettte bli en katastrofe, dersom varetransporten skal baseres på slike store kjøretøy.

Overgang til elektriske varebiler vil løse utslippsproblemene og samtidig gjøre sentrum trygt og levelig. Byrådets lastesykkelstrategi vil derimot virke stikk imot sin hensikt. Det er solid dokumentert fra erfaringene i London.

Les hele rapporten fra TØI her: 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=47448