Må bygge 3222 parkeringsplasser for sykkel på NRK-tomten

Den nye parkeringsnormen i Oslo betyr at utbygger av NRK-tomten må etablere 3222 parkeringsplasser for sykler og lastesykler. Det er ikke lov å bygge fler enn 859 biloppstillingsplasser.

Som kjent planlegger NRK å flytte sin virksomhet og det er nå planlagt at det skal bygges 107.400 kvadratmeter boligmasse. Parkeringsnormen krever at det skal høre med 3 sykkelparkeringsplasser og 0,8 biloppstillingsplass per 100 kvadrat.

Skjermbilde 2019-01-06 kl. 11.22.49.png