MDG: 1) Vil ha grønne gryn 2) Oppfordrer til Harry-handel på Nordby

Skjermbilde 2019-04-22 kl. 16.22.45.png

MDG vil ha lokale gryn på Grûnerløkka. Hensikten er å skape en ekstrem og radikal tilknytning til de grønnes bilfrie Oslo-paradis. Samtidig oppfordrer MDG-topp medlemmer og velgere til å gjøre storhandelen i Sverige. Bystyrerepresentant Eivind Trædal lover også å handle for folk som trenger noe.

Samtidig sa daværende MDGs partisekretær Lars Gaupset dette om grønne gryn i 2015:

– En lokal valuta kan man handle med innenfor et avgrenset geografisk område. En slik ordning vil støtte opp om lokalt næringsliv, redusere forbruk og øke gjenbruk av varer og tjenester, sier Lars Gaupset, partisekretær i Miljøpartiet De Grønne.

Les VG og alt om de grønna gryna her:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/o5poB/de-groenne-vil-ha-lokale-penger?fbclid=IwAR1s68L0RDoan4T6wT5BOh8J2Qx7m-ncwOjjgskxxrRBMTYQvPxvXDTu0ig