MDG: 20 km på tusen skoleveier i Oslo

Miljøpartiet de grønne i Oslo vil innføre 20 km fartsgrense på alle skoleveier i Oslo. - Oslo skal bli pilotkommune for 20-sone på skoleveier, skriver de grønne i sitt programutkast.

Styret i MDG Oslo. I midten  Einar Wilhelmsen  som er BU-representant i Østensjø og har vikariert seks måneder som byrådssekretær i byrådsavdeling for finans og to måneder i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Til daglig arbeider han i Zero.

Styret i MDG Oslo. I midten Einar Wilhelmsen som er BU-representant i Østensjø og har vikariert seks måneder som byrådssekretær i byrådsavdeling for finans og to måneder i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Til daglig arbeider han i Zero.

For to år siden skapte forsikringsselskapet If en app der foreldre over hele landet kunne rapportere inn det foreldrene selv oppfattet som farlige skoleveier. Ikke overraskende ble det registrert flest farlige skoleveier i Oslo, med hele 1036, etterfulgt av Bergen (515), Stavanger (310), Trondheim (253) og Bærum (240).

Samtidig viser tall fra Helsedirektoratet at ulykker knyttet til skole- og barnehagevei er relativt beskjedent. I 2015 ble det registert kun 13 ulykker i Oslo der bil var involvert. Skadene var minimale. Direktoratet kartla veiene til 78 barneskoler og 748 barnehager i Oslo. 

Helsedirektoratet fant også ut at mens 13 biler var involvert i ulykker, måtte skoler og barnehager sende hele 5725 barn til legevakten etter at de hadde pådratt seg skade i barnehage- eller skolesammenheng.

- Barn er utsatt i trafikken og rammes hardest av helseskadelig luft, heter det i programutkastet til MDG som begrunnelse for 20-soner.

Når det gjelder “helseskadelig luft” viser kommunenes egne målinger at luften i Oslo er bedre enn de krav norske helsemyndigheter setter til akseptabel luft.

Oversikt over den rene Oslo-luften på de mest trafikkerte stedene i hovedstaden. http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/oslo_historisk.sflb.ashx

Oversikt over den rene Oslo-luften på de mest trafikkerte stedene i hovedstaden. http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/oslo_historisk.sflb.ashx