MDG: Bilforbud på søndager - samme dag som de aller fleste besøker mor og far på byens gamlehjem

Eldreomsorgen er i vinden. Fiskeboller på julaften og ferdigskrellede vakumpakkede poteter fra Danmark. At MDG ønsker bilfrie søndager er det færre som vet. - Vi kan ikke basere vår omsorg for de eldre med tjenestene fra Ruter, mener SeniorNorge.

standard_mdg.png

Det er i MDG Oslos utkast til partiprogram at bilforbud på søndager er neste skritt i partiets ekstreme radikale politikk. I samme utkast heter det også at "grønn politikk gir friske og glade barn" og at "flere gater og plasser i Oslo må få kvinnenavn".

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har fått bekreftet fra byens eldresentre at søndagen er den store besøksdagen dagen for at “mor og far”.

SeniorNorge reagerer med vantro på dette forslaget som organisasjonen oppsummerer med et ord:

- Tullete!

- Søndager og helligdager er akkurat de dagene de eldre får besøk av barn, barnebarn, slekt og venner. Ikke bare på gamlehjemmene, men like mye hjemme hos den eldre der han eller hun sitter mo spikk alene resten av uken. Å strupe biltrafikken på søndag betyr at de eldre bare blir enda mer ensomme og isolerte. Dette igjen fører til depresjoner og fysiske/mentale sykdommer. Stortinget har innsett folkesykdommen “isolasjon”, mens MDG i Oslo har tydeligvis ikke sett konsekvensene av bilfrie søndager, sier generalsekretær Knut Chr. Høvik.

- Kan ikke folk ta buss?

- “Alle” kan ta buss, men vi kan ikke basere vår omsorg for de eldre med tjenestene fra Ruter. Å fjerne bilen i Oslo på søndager vil bare skape større ensomhet , sier Høvik.

50326219_1703244553110968_7554951914383736832_n.jpg