MDG feilinformerer grovt om luftkvaliteten i Oslo

- Hvert år siden 2010 har Oslolufta overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier, hevder Miriam Einangshaug som styremedlem i MDG Gamle Oslo. Dette er faktisk en grov feil.

Herr Nilsen (5).jpg

Siden høsten 2015 har MDG brukt luftkvaliteten som et av flere argumenter for å gjøre hovedstaden til Norges mest bilfientlige by. I krigen mot bilen har MDG også hevdet at bilen tar for mye plass. Begge deler er svake argumenter hvis man legger fakta til grunn.

Sammen med Vegvesenet måler Oslo kommune luftforurensingen løpende på de mest trafikkerte stedene i byen. Hjortneskaia, Kirkeveien og Alnabru er tre eksempler. Hensikten med disse målingene er å kunne iverksette tiltak hvis forurensningen blir verre enn det statlige miljømyndigheter setter som grense for akseptabel luft. Dette kalles “grenseverdien” eller “juridisk grenseverdi”.

For flere skadelige stoffer satte miljømyndighetene grenseverdiene vesentlig ned for to år siden for “å være på den sikre siden”.

Det er i et lengre leserbrev med tittelen “Bompenger gjør Oslo grønnere og mer menneskevennlig” i Dagsavisen 18. september at Miriam Einangshaug skriver at “Hvert år siden 2010 har Oslolufta overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier”.

Luftkvalitet.info rapporterer time for time om hvordan Oslo-luften er, og i dag er den som alle dager mer enn ren nok. Her er målingene tirsdag morgen:

Luftkvalitet.info leverer også historisk statistikk over Oslo-luften siden 2003. I grafene under er den røde streken den juridisk grenseverdien, og søylene viser hvor forurenset luften er når det gjelder svevestøv og andre forurensningskilder.

Følg den røde streken fra år 2010 og se selv hvordan MDGs styremedlem Miriam Einangshaug feilinformerer Oslos velgere.

Her et utdrag fra Miriam Einangshaug leserbrev i Dagsavisen:

“Hvert år siden 2010 har Oslolufta overskredet forurensningsforskriftens grenseverdier. Veitrafikk utpekes som den store synderen, og det er områdene hvor de med lavest inntekt bor som rammes hardest. De siste årene har vi gjennomført mange tiltak for å gjøre Oslolufta renere, og utviklingen er på rett vei. I 2017 var Oslolufta bedre enn på 10 år. Det er oppløftende, men vi er fortsatt langt fra å være i mål. For at vi skal unngå at barn må holdes inne som følge av farlig dårlig luftkvalitet, at astmatikere ser seg nødt til å flytte fra byen og at friske folk blir syke av luftkvaliteten, må vi fortsette arbeidet med å redusere biltrafikken.

Det er også viktig å huske at en bil forurenser og opptar like mye plass på Sagene som i Groruddalen. Derfor er det urettferdig at kun halvparten av bilturene i Oslo må betales bompenger på, særlig de som reiser fra ytre by og omland. Med den nye bomringen økes andelen til ca. 75 prosent. Da får vi en mer rettferdig fordeling av hvem som betaler for å bruke veiene. Det skal ikke lenger være slik at de som bor i Groruddalen må betale for å kjøre til Sagene, mens de som bor på på Bygdøy får kjøre gratis.

Bompenger er ikke et nødvendig onde, men et nødvendig gode. Bomringen er et av de viktigste verktøyene vi har for å skape en grønnere og mer menneskevennlig by – med plass til alle.”


PS: En hilsen fra Naturvernforbundet


42145973_2098444643751044_7049971564053266432_n.jpg