MDG: Landets hovedstad må bli pilotby for 20 km fartsgrense

MDG ønsker å trygge barns skolevei så knallgodt at partiet vil ha 20-soner rundt Oslos 115 barneskoler. Hvor store disse sonene skal være fremkommer ikke av partiets utkast til valgprogram.

Ila skole

Ila skole

- Oslo skal bli pilotkommune for 20-sone rundt barneskoler, skriver MDG. Årsaken skal være:

- Barn er mest utsatt i trafikken og rammes hardest av helseskadelig luft. Derfor vil vi fortsette arbeidet for en trygg by for alle ved å etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens barneskoler, sette ned fartsgrensene i gatene og satse kraftig på trafikksikkerhetstiltak i hele byen. Vi vil at 30-sone skal bli ny standard fartsgrense i byen og at Oslo skal bli pilotkommune for 20-sone rundt barneskoler.

Samtidig gikk samferdselsbyråden ut i dag i NRK og friskmeldte luftkvaliteten i Oslo. Det kunne hun gjort for flere år siden viser statistikk fra www. luftkvalitet.info.

Herr Nilsen (1).jpg