MDG maler fanden på veggen - taper 300 millioner kroner

I dag ble det kjent at de 53 nye bomstasjonene ikke blir klare før 1. juni. Det er vegvesenet som opplyser at åpningen som var ment til 1. mars utsettes i tre måneder.

Einar Wilhelmsen i grå likskjorte flankert av sitt styre i MDG Oslo.

Einar Wilhelmsen i grå likskjorte flankert av sitt styre i MDG Oslo.

Leder i MDG Oslo Einar Wilhelmsen maler nå fanden på veggen når han uttaler til Dagsavisen at denne utsettelsen betyr flere måneder med risiko for helsefarlig luft i Oslo. Luftmålinger og statistikk viser at Oslo-luften allerede er under de verdier helsemyndighetene har satt for akseptabel luftkvalitet. Så hvor Wilhelmsen “tar dette fra” vites ikke.

– Dette er veldig dårlige nyheter for Oslos innbyggere. Endringene i bomringen vil føre til mindre trafikk, tryggere skoleveier, renere luft, lavere klimautslipp, og mer penger til viktige kollektivprosjekter og sykkelveier. Denne utsettelsen betyr flere måneder med høyere risiko for helsefarlig luft i Oslo, det blir mer kø på veiene, og vi taper 300 millioner som i stor grad skulle gått til kollektivtransport. Nå må samferdselsministeren skjære gjennom og sørge for at innføringen går i tråd med planen, sier Wilhelmsen.