MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg og resten av MDG ønsker å begrense bevegelseshemmedes frihet til å bruke privatbilen i Oslo sentrum.

Skjermbilde 2019-02-20 kl. 12.13.20.png

Berg mener at de som er dårlig til beins skal plukkes opp av kommunale busser ved ulike parkeringshus utenfor sentrum for så og fraktes videre til de populære attraksjonene i sentrum, som et besøk på rådhuset, kirken eller tingretten.

MDG skriver dette i sitt valgprogram for de neste fire årene:

“For å muliggjøre at enda flere som er dårlige til beins eller har begrenset mobilitet kan reise til sentrum uten privatbil, vil vi teste ut elektriske shuttlebusser mellom parkeringshusene og de mest populære attraksjonene i sentrum.”

På landsbasis har 17 prosent befolkningen en eller annen form for nedsatt funksjonsevne i følge Arbeidskraftundersøkelsen.

Saken har allerede skapt kraftige reaksjoner i vårt debattforum på FB “Ja til bilen”. En leser oppsummerer det slik:

53112116_10161510935425346_607750276249550848_n.jpg

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg velger å svare på sitt eget partiprograms formuleringer på egen FB-vegg og unngår dermed kritiske spørsmål. At hun hevder at Nyhetavisen Ja til bilen i Oslo driver med feilaktige påstander faller på sin egen urimelighet:

- De siste dagene har flere facebookgrupper spredd en påstand om at jeg vil tvinge folk med nedsatt funksjonsevne til å kjøre bussen. Det stemmer naturligvis ikke. Påstanden kommer fra PR-rådgiver Jarle Aabø og hans nettside "Ja til bilen i Oslo", en gruppe som ofte sprer feilaktig informasjon om politikken i byen vår.

Så hva er fakta? Miljøpartiet De Grønne i Oslo har vedtatt følgende på vårt årsmøte: "For å muliggjøre at enda flere som er dårlige til beins eller har begrenset mobilitet kan reise til sentrum uten privatbil, vil vi teste ut elektriske shuttlebusser mellom parkeringshusene og de mest populære attraksjonene i sentrum". Altså ønsker vi å opprette et nytt tilbud som gjør det enda enklere for folk med nedsatt funksjonsevne å komme seg rundt i byen. Dette blir utrolig nok framstilt som om vi vil innskrenke deres begelsesfrihet.

Denne typen påstander provoserer meg også på et personlig plan. Jeg har vokst opp med en far som bruker rullestol. Jeg vet hvor store utfordringer mange kan ha for å komme seg rundt. Jeg vet også hvor frustrerende det kan være at kollektivtransport ikke er tilrettelagt. Jeg er glad for at bussene har blitt bedre enn de var da jeg var liten. Jeg er også glad for at vi snart får tilrettelagte trikker, at vi tilrettelegger stadig flere gater og fortau. Og derfor er jeg også opptatt av at vi sikrer flere parkeringsplasser til HC når vi reduserer det totale antallet parkeringsplasser i byen. Vi ønsker altså at dette skal være et tiltak som kommer i tillegg til mange og god spredning av HC-parkeringsplasser i sentrum. Byrådet har allerede økt antallet slike parkeringsplasser betydelig de siste årene.

Alle Oslos innbyggere fortjener å kunne delta på lik linje. Derfor utformer MDG og byrådet politikk for at de med nedsatt funksjonsevne får enda bedre framkommelighet i årene som kommer. Det er heldigvis et tverrpolitisk ønske. Jeg håper vi kan ha en god debatt i valgkampen om hvordan vi kan gjøre byen enda bedre for alle, uten feilaktige påstander og forvrengninger av den typen "Ja til bilen i Oslo" presenterer, skriver Norges mektigste kommunale samferdselspolitiker.

Slik kommenterer MDGs styremedlem og mannen med pipa Emil Snorre Alnæs denne saken:

Skjermbilde 2019-03-05 kl. 16.43.37.png