MDG VIL FJERNE GRATIS PARKERING FOR ALLE ANSATTE I OSLO KOMMUNE

Har du gratis parkeringsplass og jobber i Oslo kommune? Den kan du bare glemme hvis MDG får bestemme.

standard_oslo.png

Å fjerne parkeringsplasser for kommunens 50.000 ansatte er ingen ny ide. Bymiljøetaten har for lengst gjort nettopp det. Denne etat er under politisk styring av Oslos samferdselsbyråd fra MDG. Det som er nytt, er at dette nå står i MDGs programutkast som partiet skal styre etter de neste fire år. Alle gratis jobb-parkeringsplasser skal bort.

Samtidig lover MDG de kommuneansatte gratis lån av elsykler og penger utbetalt som sykkelgodtgjørelse.

Slik formulerer MDG sine tanker og tiltak i partiets krig mot bilen:

- Privatbilismen gjør at Oslo fremdeles har altfor mye utslipp, mange køer, trafikkulykker og for mange inaktive i befolkningen. For å nå lavutslippssamfunnet må hverdagsreisene bli grønne. Derfor vil vi stimulere til grønnere reisevaner gjennom ulike støtteordninger, som lån av elsykler og syklegodtgjørelse, og fjerne gratis parkering på kommunale arbeidsplasser.