MDGs Oslo-leder hyller bomgalgene. Dette er lønnsomt for bilistene.

MDGS toppsjef Einar Wilhelmsen mener alle tjener på Oslos 83 bomgalger. – Fordelene med bomstasjonene blir underkommunisert, hevder Wilhelmsen.

einarw_ek_klimafolk-579x580.jpg

At grønne kommunister forsvarer tunge transportkostander kommer neppe som noen overraskelse. MDG har lovt sine få velgere at de skal bygge 56 mil med svært kostbare sykkelfelt i Oslo, og uten galgeskatt vil dette løftet være komplett umulig å innfri.

MDGs byråder trenger også store beløp til prikker i gatene, gatekunst og de merkeligste arrangementer som humlevandring og internasjonale “grønne” konferansepåfunn.

Det er i den MDG-vennlige Dagsavisen Wilhelmsen får stor spalteplass for å hylle, rose og forskjønne galgeskatten. MDG-sjefen jobber til daglig i miljøstiftelse Zero som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Han er også folkevalgt i bydel Østensjø.

– Uten bomstasjonene i Oslo, ville vi blitt fullstendig oversvømt av biler, men også for dem som må bruke veiene, særlig næringslivet, er bomstasjonene en stor fordel, hevder aktivisten.

– Bomringer er lønnsomt for samfunnet, også for dem som betaler for å passere dem. De sørger for at det blir mindre kø, kork og kaos, slik at de som må bruke bilen - håndverkere, andre deler av næringslivet, de som skal hente i barnehage og andre - kommer fram i tide, er Wilhelmsens virkelighetsoppfatning.

– Et bedre kollektivtilbud vil føre til at de som kjører bil, vil få bedre plass på veiene i framtida. Det er jo heller ikke slik at bilistene er alene om å betale for et bedre kollektivtilbud. Det samme gjør alle som reiser kollektivt. En trikkebillett i Oslo koster faktisk 36 kroner, påstår Wilhelmsen.

MDGs bystyrerepresentant i Oslo Eivind “Mangogutten” Trædal er også overbegeistret for galgeskatten. Han uttalte nylig at han elsker bomgalgene.

Eivind Trædal elsker bomgalgene så høyt at han flyr rundt i Oslo og klemmer de.

Eivind Trædal elsker bomgalgene så høyt at han flyr rundt i Oslo og klemmer de.