MIKROMOBILITET: MDG VIL GJØRE NORGE TIL ET LAND FOR SEGWAYER OG SPARKESYKLER

Det er bare å venne seg til uttrykket mikromobilitet. MDG ber nå regjeringen om å lage en nasjonal plan for sparkesykler, skateboards og segwayer. Det er slike mikrogjenstander som fremover skal frakte folk og gods. Bilen skal skrotes i de store norske byene.

Skjermbilde 2019-05-14 kl. 17.01.06.png

Une Aina Bastholm (MDG) har via sin stortingsplass kommet med et krav om at “utslippsfri mikromobilitet må fremmes for å gi en betydelig mer energi-, areal- og ressurseffektiv transport for folk og gods”, som Bastholm skriver i sitt Doc8 forslag.

Bastholm definerer den nye grønne hypen slik:

“Bruken av moderne elektriske og pedaldrevne transportløsninger med egenvekt på opptil 500 kilo kan kalles for mikromobilitet.”

sparkesykkel-Paris-2.jpg

I forslaget vil Bastholm ta fra innbyggere i byer bilen, for som hun skriver:

“I stadig større byer med stadig flere folk kan det ikke være en norm at alle skal kjøre rundt i hver sin bil.”

Hun mener også at vi nordmenn mangler personlig bevegelsesfrihet.

“Mangel på personlig bevegelsesfrihet går ut over livskvaliteten. Kollektivtrafikken, gåing, sykling og mikromobilitet som alternativ til biltrafikken må derfor være mer enn kostnadseffektiv transport. Den må levere livskvalitet, og den må gjøre det på en måte som er bærekraftig”, skriver MDGs fremste talsperson.

I en utålmodig grønn aktivist liv er det heldigvis ikke helt mørkt, selv om hennes krav er krystallklare.

maxresdefault.jpg

“Norske forbrukere har omfavnet elsykkelen. Mange transportselskaper har investert i større elfraktesykler. Det finnes også elektriske ståhjulinger, elektriske sparkesykler, elektriske mopeder, elektriske rulleskøyter med mer.

Norge mangler imidlertid en helhetlig politikk og visjon for mikromobilitet. En slik politikk må utvikles sammen med politikken for den raske og spennende utviklingen av førerløse kjøretøy, taxidroner og kunstig intelligens innen transportfeltet. Samlet sett betyr det at elektrifisering, mikromobilitet, konnektivitet og autonomi er fire viktige teknologitrender som forventes å radikalt endre transportsektoren, hevder Bastholm.

Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm er nasjonal talskvinne for MDG. Foto CF-Wesenberg.

Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm er nasjonal talskvinne for MDG. Foto CF-Wesenberg.