MILJØBYRÅD LAN MARIE BERG HAR SATT OSLO-REKORD I SALTING TRE ÅR PÅ RAD

Ingen har saltet mer i Oslo enn den ultra-grønne politikeren Lan Marie Berg fra MDG. Hun er også Oslo-mester i å spre saltoppløsning og singel rundt i hovedstadens gater og fortau.

Skjermdump fra Broom.

Skjermdump fra Broom.

Det er nesten imponerende å lese Bymiljøetatens oversikt over hvor mye salt miljøbyråden pøser ut i landets hovedstad.

Bergs saltforbruk står i grell kontrast til et vedtak MDG fikk gjennomslag for i bystyret i 2012.

"Oslo kommune skal erstatte veisalting med mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig."

Det er i et brev fra Bymiljøetaten datert 13. februar at salt-rekordene presenteres:

Skjermbilde 2019-02-13 kl. 16.28.05.png

Brevet er undertegnet avdelingsdirektør Jorunn Margrethe Bjerkøen.

I 2012 lovte MDG å erstatte veisalt med miljøvennlige produkter innen tre år, i følge TV2.

- Konsekvensene av veisalt er store. Saltet skader grunnvann, vegetasjon, matjord, biler, sykler og poter, samt at salt kan bidra til sprekker i vegen, sa Sondre Båtstrand (MDG) for syv år siden.

Maridalsvannet er Oslos største drikkevannskilde. I to rapporter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble det som følge av vannprøver i 2005 og i 2010 konkludert med at veisaltingen er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder.

De Grønne pekte i 2012 på at forbruket av veisalt var svært høyt i Maridalen, og at Maridalen derfor burde være blant de første sårbare områdene hvor all bruk av veisalting må opphøre umiddelbart og erstattes med mer mekanisk vintervedlikehold og strøing med sand eller oppvarmet sand.

Her er tre artikler som tar for seg miljø og veisalt.

1) Forskere advarer: - Veisalt skader naturen https://www.tu.no/artikler/forskere-advarer-br-veisalt-skader-naturen/252647

2) - I to rapporter har Niva konkludert med at veisaltingen er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder. Det er derfor også grunn til bekymring for Oslos drikkevannskilde, Maridalsvannet, uttalte partiets Hanna E. Marcussen i 2012. https://www.dagsavisen.no/innenriks/salter-ned-saltvedtakene-1.930396

3) Hva gjør Statens vegvesen for å redusere saltforbruket og miljøskader som følge av saltingen? https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/Vinterdrift/salting/sporsmal-og-svar/redusere-saltforbruket-og-miljoskader/hva-gjør-statens-vegvesen-for-å-redusere-saltforbruket-og-miljøskader-som-følge-av-saltingen