MILJØSVINET LAN MARIE BERG FRA MDG

67509029_1349614275203656_2753978423704551424_o.jpg

Mens miljøbyråd Lan Berg driver valgkamp med ektemann og nyfødt datter i front, dør stadig flere trær i Nordmarka. Årsaken er Bergs massive dumping av giftig snø sist vinter. Samtidig har hun satt ny Oslo-rekord i veisalting tre år på rad.

Lan Marie Berg som visstnok tror at hun skal redde verden fra fullstendig nedsmelting, gir fullstendig blaffen i hva det er som smelter i Nordmarka. Akersposten og journalist Vidar Bakken har fulgt Bergs snødumping som en klegg.

Gjennom en rekke artikler har Akersposten avslørt at Bergs giftige snø har tatt livet av et hopetall med trær på Tryvann. Siste artikkel fra Akersposten kunne fortelle at skogdøden bare fortsetter:

Trærne fortsetter å dø på Tryvann. Flere døde og halvdøde trær står igjen etter at området ble brukt til snødeponi vinteren 2017/2018. Det var en uvanlig snørik vinter som førte til at det ble opprettet et omfattende snødeponi på Tryvann. Selv om Bymiljøetaten og byråd Lan Marie Berg (MDG) garanterte for at snøen var «ren», viste analyser at den inneholdt sink og andre tungmetaller, samt stort saltinnhold.”, skrev Akersposten 1. august.
https://akersposten.no/nyheter/trarne-fortsetter-a-do-pa-tryvann/19.3875

Skjermbilde 2019-08-04 kl. 07.58.40.png

Fra før av har andre aviser kunne fortelle at Berg heller ikke bryr seg et døyt om drikkevannet til 670.000 innbyggere i Oslo. Denne saken om Maridalsvannet er hentet fra Nordre Aker Budstikke fra mars i år:

“Snøen som ble dumpet 450 meter fra Oslos drikkevannskilde, inneholdt blant annet 4,5 ganger mer bly enn drikkevannsforskriften tillater.
- Snøen var forurenset, og til dels langt over grenseverdiene, sier Frode Hult, seksjonsleder Vannmiljø i Vann- og avløpsetaten (VAV), Oslo kommune, til Nordre Aker Budstikke. 
Analyseresultatet viser at grenseverdiene i drikkevannsforskriften er overskredet for krom, nikkel, bly, klorid og PAH16 (polyaromatiske hydrokarboner).
https://nab.no/snoen-som-ble-dumpet-ved-drikkevannet-var-forurenset/19.16458

Skjermbilde 2019-08-04 kl. 08.07.10.png

Fylkesmannen har også reagert svært sterkt overfor miljøbyråd Lan Marie Berg, og parkerte miljøsvinet gjennom dette brevet i 2018:

67805501_10212374160902765_2685754994216402944_n.jpg

Byrådets ekstreme sykkelfokus har også sørget for at Lan Marie Berg kan smykke seg med saltrekord på saltrekord i Oslo. Les alt om salt-forurensningen her:
http://jatilbilenioslo.no/nyheter/miljbyrd-lan-marie-berg-har-satt-oslo-rekord-i-salting-tre-r-p-rad

Skjermbilde 2019-08-04 kl. 08.10.09.png

Det er også verdt å merke seg at Lan Marie Berg også har blitt sterkt kritisert for å ikke vise en snev av miljøengasjement for Nordmarka. https://www.aftenposten.no/osloby/i/ngJj2x/Markaradet-lei-av-at-Oslos-MDG-byrader-skulker-moter

Skjermbilde 2019-08-04 kl. 08.36.59.png