Mister 26.000 ansatte i Oslo kommune sine parkeringsplasser?

Direktør for Klimaetaten i Oslo heter Heidi Sørensen. Hun er en høyt profilert SV-politiker.

Direktør for Klimaetaten i Oslo heter Heidi Sørensen. Hun er en høyt profilert SV-politiker.

SV-politiker og direktør for Klimaetaten, Heidi Sørensen, vil nekte ansatte i Oslo kommune å bruke bil til jobben. En undersøkelse viser at 26.000 ansatte i dag kan parkere på sitt arbeidssted.

Å fjerne parkeringsplasser for kommunens totalt 50.000 ansatte er ingen ny ide. Bymiljøetaten har for lengst gjort nettopp det, der 100 parkeringsplasser forsvant over natten. Denne etat er under politisk styring av Oslos samferdselsbyråd fra MDG, og MDG har allerede programfestet Sørensens bilfientlige plan.

Det var i mai i fjor at Sørensen sendt et lengre notat til byrådet om såkalte klimavennlige jobbreiser. I notatet skriver Sørensen at en undersøkelse viser at tre fjerdedeler (38.000) av de ansatte i Oslo kommune oppgir at de har tilgang til bil. Av de som har tilgang til bil er det 70 prosent (26.000) som har mulighet til å parkere på jobben.

Sørensen mener å nekte de ansatte å kjøre bil til jobben vil gi gode klimaresultater, og det vil også være bra for de kommuneansatte helse. Det eneste negative ved parkeringsnekt på jobben er at det kan føre til økt gateparkering.

- Situasjonen rundt arbeidsstedene bør følges slik at en løpende kan vurdere i hvilken grad dette er et problem. Dersom økt gateparkering i områdene rundt arbeidsplassene blir et problem anbefales beboerparkering som avbøtende tiltak, skriver Sørensen.

Her er hele tiltakter Sørensen ber byrådet å gjennomføre.