Møt Syklistaksjonen 2019 som mener byrådets sykkelpolitikk ødelegger sykkelgleden

Vi har hatt en lang prat med en av “bakmennene” i Syklistaksjon 2019 Pål H. Christiansen. Der i gården står ikke byrådet høyt i kurs. Heller ikke Høyre. Overrasket?

50885300_772709659760030_4551109297173430272_n.jpg

- Vi er en løst sammensatt gruppe glade syklister uten tilknytning til noe bestemt parti eller ideologi eller forening. Mottoet “Vi er alle syklistar” innebærer at alle som har en sykkel eller låner eller leier en sykkel, som sykler ofte eller en gang i blant, kan føle tilknytning til aksjonen. For "Vi er alle syklistar", og de fleste av oss har faktisk også bil og går og tar buss og trikk.

- Syklistaksjon 2019 representerer den tause majoritet av syklister som aldri kommer til orde i støyen fra mer hardkokte aktivister som blomstrer i ly av Oslo kommunes sykkelpropaganda. Den føler vi oss ikke hjemme i. Vi har like stor rett til å mene noe om det å sykle og hvordan vi skal tilrettelegge for sykling i fremtiden som de som nå målbærer alt som har med sykkel å gjøre, særlig i Oslo og omegn.

- Kan du fortelle mer om hvem disse hardkokte sykkel-aktivistene er?

- Av dem man møter ute i trafikken er det fristende å trekke frem det mannlige fartsfantomet som nok mange andre også kjenner igjen: Han er et sted mellom 20 og 45 og kjører gjerne rett på deg om du uforvarende er i veien som fotgjenger, for så å fortsette videre i full fart med en finger i været og noen ukvemsord flagrende i dragsuget. Om dette er hardbakte sykkelakitvister eller bare alminnelige rasshøl er imidlertid uvisst.

- De er uansett ikke den type syklister vi i Syklistaksjon 2019 identifiserer oss med. I ordskiftet på på nettet kan det også gå hardt for seg når de politisk korrekte sykkelaktivistene setter seg ned foran tastaturet. Jeg har imidlertid de siste ukene hatt vennlige diskusjoner med både syklende professorer og andre syklende menn på Facebook. Kvinner er det færre av. Det virker som om våre sykkelvenner av den mer ideologiske typen faktisk har respekt for vårt ståsted i Syklistaksjon 2019 og at de skjønner at vi vil oss syklister vel.

- Hvordan ser dere på samferdelspolitikken etter at Raymond tok over? Det beste og det verste?

50663759_376909142867367_1195427434430726144_n.jpg

- Jeg vil først si at vi nå er i en tid der vi syklister av en eller annen grunn har blitt gisler for politikere fra de fleste partier som blander sykling inn i miljø- og klimadebatten som om vi nærmest er løsningen på verdens problemer. Vel kan det være en viss helseeffekt i å sykle, og det er både trivelig og fint i sommersesongen, men det redder ikke verden på noe vis.

- Vi som sykler ønsker ikke å være noen slags klimagullunger som skal få alt servert på et fat til fortrengsel for bilister, fotgjengere. rullestolbrukere og andre i trafikken. Det skaper et hat mot oss syklister som vi synes er beklagelig. Det verste med det sittende byrådets samferdselspolitikk er den fullstendige overkjøringen av innbyggernes behov og den manglende lydhørheten. Rent konkret gjør det seg utslag i en vanvittig utbygging av sykkelveier som langt overgår det vi syklister trenger og en forfølgelse av bilistene som gjør oss syklister beklemte.

- Beklemte blir vi også fordi bilistene må betale stadig mer av moroa, både for sykkelveier og kollektivsatsingen i Osloområdet. Dette hører jo ingen sted hjemme etter vårt syn. Derfor vil vi bidra selv som de voksne mennesker vi er og ta ansvar. Det beste ved Byrådets samferdselspolitikk for øyeblikket er at den er så hinsides at folk reagerer og tar til motmæle.

49770264_214347842853165_2785692853060239360_n.jpg

- Hvis du var Lan Berg en uke med all makt, hva hadde du gjort for syklistene?

- Jeg hadde for det første revurdert og reversert hele sykkelveisatsingen, som er altfor ambisiøs i forhold til fremtidens behov. Det er selvsagt viktig å trygge fremkommeligheten for oss syklister, men det samme gjelder alle andre trafikantgrupper. Dernest hadde jeg sagt opp noen kommunikasjonsmedarbeidere som jobber spesifikt med å indoktrinere befolkningen med at sykling er det som gjelder i fremtidens Oslo og overlatt det til hver og en av oss å finne ut av om vi har lyst til å sykle eller ei.

- Jeg hadde også kuttet ut den overdrevne og kostbare satsingen på svinedyre sykkelhoteller og sykkelsstativer og annen symbolpolitikk rundt omkring. Det er ikke behov for dem. Dernest hadde jeg tatt opp hele ordningen med Oslo-pakke-finansieringen på høyeste plan. Det synes som om bypakkene har blitt tvangstrøyer når man gjør seg avhengig av bilister for å bygge ut kollektivsatsing og sykkelveier etc. Viktig er også å ta initiativ for å få på plass forsikringsordninger for oss syklister, inkludert obligatorisk ansvarsforsikring, samt obligatorisk piggdekkavgift for vintersyklister, om man da virkelig tror at 185 personer dør i Oslo hvert år på grunn av svevestøv.

49321379_1866628436776630_996735998140350464_n.jpg

- Går det an å melde seg inn?

- Syklistaksjon 2019 er som nevnt en løst sammensatt gruppe med noenlunde sammenfallende synspunkter. Man kan vise sitt engasjement ved å støtte våre utspill på sosiale medier og delta i diskusjonen. Folk kan gjerne bli med i facebookgruppen og bli oppdatert på hva som skjer, men det er ingen innmelding i noe som forplikter. "Vi er alle syklistar" og dermed finnes våre sympatisører overalt i hundretusener. det er deg og meg og fru Hansen i første etasje, som vi gjerne sier.

- Vil det hjelpe på den ekstremt radikale røde samferdselspolitikken om Høyre vinner høstens valg?

- Dette er vi i Syklistaksjon 2019 svært usikre på. Vi noterer oss at byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i et innlegg i media nylig hyller miljøhovedstaden og bilfritt byliv og mange av tiltakene som har vært gjennomført til nå. Det minner oss om at mange av planene satt ut i livet av et overtent og lite lyttende rødgrønt byråd har sitt utspring tilbake til tidligere borgerlige byråd. Høyre vil nok pynte litt på sakene, men neppe gjøre noen drastiske endringer som vil normalisere status for oss vanlige syklister, for eksempel. Litt bekymringverdig er at en mulig koalisjon etter valget med Frp på lasset også vil kunne får dem til å stagge kritikken og bli fanget av makten. Jeg tror vi syklister nå må samles og gjøre oss svært tydelige med våre krav frem mot valget.

49710282_947512992105467_4817529399899324416_n.jpg
51090803_10218245854686156_7613769936724295680_n.jpg
50428386_2300342733624221_3914283767367204864_n.jpg