Nesten fire prosent færre biler i bomringen

I 2018 passerte 108,1 millioner biler bomringen i Oslo og Bærum, noe som er en nedgang på 3.8 prosent.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Nedgangen i det totale antallet passeringer er på 4,2 millioner biler. Passeringer med såkalte fossilbiler har falt med 11,6 millioner siden 2017, viser trafikktallene fra Fjellinjen.

Samtidig har antallet passeringer med elbil økt med hele 62,8 prosent – fra 11,7 millioner passeringer i 2017 til 19,1 millioner i 2018. Til sammenligning passerte kun 1,7 millioner nullutslippsbiler bomringene i hovedstadsområdet i 2013. Elbilandelen er nå på 17,6 prosent.

Ser man kun på desember, var det totalt 1,7 millioner elbilpasseringer – en økning fra samme måned i 2017 på hele 33,3 prosent.