NYE TALL AVSLØRER AT OSLO-LUFTEN ER MER ENN REN NOK

Oslo-luften er nærmest gylden ren. Det viser 2018-tallene for luftmålinger i Oslo.

INGENTING TYDER PÅ AT DET ER MDGS SAMFERDSELSPOLITIKK I OSLO SOM HAR ÆREN FOR DEN RENE LUFTEN I LANDETS HOVEDSTAD.

INGENTING TYDER PÅ AT DET ER MDGS SAMFERDSELSPOLITIKK I OSLO SOM HAR ÆREN FOR DEN RENE LUFTEN I LANDETS HOVEDSTAD.

Dette innebærer at byrådet i Oslo til stadighet fører velgerne bak lyset og bløffer med utsagn som “Byrådet setter helsa til folk først, og vi har store problemer med dårlig luft i Oslo”.

Utsagnet over ble fremført av miljøbyråd Lan Berg i 2017, samme år som målingene av luftforurensingene i Oslo lå under miljømyndighetenes grenseverdier. I 2018 skrev Berg på sin FB-vegg:

Vi jobber på spreng for å fikse Oslolufta!
Det er helt uakseptabelt at folk i byen vår skal måtte slite med å puste når de beveger seg ute, eller at barn, eldre og folk med luftveislidelser tvinges til å holde seg innendørs om vinteren. Problemet er på ingen måte løst, så vi skal fortsette å gjennomføre nødvendig politikk de neste årene.

I januar 2019 gjentok MDG-byråden:

- Jeg tror det viktigste vi gjør er å innføre politikk som funker slik at lufta i Oslo blir rein.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har gjentatte ganger i 2019 purret på å få utlevert luftmålinger for Oslo. Først nå, i juli, har Luftkvalitet.info etter mye mas endelig lagt frem 2018-tallene.

De viser at Oslo-luften er gylden, ren og ingen trussel for Oslos 670.00 innbyggere. Oslo er trolig verdens reneste hovedstad. Den røde streken er grenseverdien for god, ren luft.