Ordfører Marianne Borgen (SV) "frikjenner byrådet for sløsing"

I den senere tid har ordfører Marianne Borgen mottatt en rekke brev fra beboere i Oslo der de har bedt henne å se nærmere på byrådets måte å bruke felleskapets midler på. De folkevalgte er nemlig underlagt et etisk regelverk. Borgen roser nå byrådet for pengebruken.

Marianne Borgen sammen med en av Oslos mest populære ordførere.

Marianne Borgen sammen med en av Oslos mest populære ordførere.

I et brev datert 4. juni 2019 skriver Borgen i et felles brev til de som har henvendt seg og hun formulerer seg slik:

Skjermbilde 2019-06-07 kl. 16.48.41.png

I de etiske reglene for folkevalgte i Oslo kommune som ordfører Borgen henviser til står det:

Folkevalgte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av innbyggerne i kommunen. Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.

Mye av kritikken mot byrådets pengebruk er særlig knyttet til utemøbler, malingsprikker, 100-millioners prisparty, sykkelhotell, svindyr rød asfalt etc etc etc.

Ordfører Borgen både hyller og roser byrådet for Europas Miljøhovedstad 2019-prisen.

Skjermbilde 2019-06-07 kl. 16.55.41.png