Ordførere kjører over Raymond Johansen på E18

Ordførerne i Bærum og Asker gyver løs på byrådsleder Raymond Johansen. De spør hvorfor han ikke unner deres innbyggere suksessen som Oslo har hatt med E18, melder Aftenposten.

_MEI1433.JPG

Raymond Johansens utilslørte begeistring over at E18-prosjektet står bom stille provoserer ordførerne i Bærum og Asker, Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi.

– Han opptrer uhyre arrogant, sier de to om byrådslederen i Oslo.

De to ordførerne lister opp følgende argumenter for å gjennomføre E18-prosjektet:

  • Hindre helsefarlig luftforurensning og støy for 10.000 mennesker.

  • Flere titusener langs veien får en bedre og mer helsefremmende hverdag.

  • Ny E18 er først og fremst en miljøsatsing på effektiv stedsutvikling i knutepunkter, inkludert sammenhengende buss- og sykkeltraseer i tråd med klimaforliket.

  • Veikapasiteten til Oslo vil gå ned. Antall kjørefelt inn mot Oslo fra Lysaker blir som før.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo, støtter sine partikolleger i vest:

– Det henger ikke på greip å være mot E18 når Raymond Johansen sier han støtter så godt som alle enkeltdelene av prosjektet, nemlig bygging av sykkelvei, bussvei, lokk og tunneler, samt støyskjerming.

_MEI1488.JPG

Raymond Johansen kommenterer utspillet fra sine ordførerkolleger slik:

– Det er ikke jeg som har stanset prosjektkontoret for E18, det er det deres regjering som har gjort, sier Johansen.